BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Druga edycja konkursu "Opowiedz Waszą historię"

Zapraszamy serdecznie młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w II edycji konkursu "Tell Your story - Opowiedz Waszą historię", w ramach którego zwycięzca wyjedzie na wyjazd edukacyjny do Włoch! Zgłoszenia przyjmujemy do 17 stycznia!

Cel i przedmiot konkursu:

Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski przez zachęcenie ich do poszukiwań w swoich rodzinach lub społecznościach lokalnych osób, które pamiętają czasy obalenia komunizmu w Polsce i transformacji ustrojowej w latach 90. oraz pokazanie tych historii w dowolnej utrwalonej formie.

Konkurs jest częścią projektu „Revision – Remembering the Past, Envisioning the Future” (tyt. polski – „Rewizja – Pamiętając o przeszłości, Przewidując przyszłość”), który jest realizowany w ramach Programu Europa dla Obywateli. Liderem projektu jest Commune de Haybes (Gmina Haybes) z Francji, a Gmina Starachowice pełni rolę partnera projektu.

Co należy zrobić?

Głównym zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie prawdziwej historii członka swojej rodziny lub społeczności lokalnej, w której mieszka, jak dana osoba pamięta czasy obalenia komunizmu w Polsce i transformacji ustrojowej. Organizator konkursu nie narzuca formy ani objętości pracy. Może to być esej, reportaż, film, podcast, plakat, obraz itp.

Kto może wziąć udział w konkursie?

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy do dnia 4 marca 2020 r. włącznie ukończą 18 lat.

2. Uczestnik konkursu musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu min. podstawowym.

Jakie są nagrody?

1. Zwycięzca konkursu wyjedzie na wyjazd edukacyjny do Włoch w dniach 3-6 marca 2020 r. Organizator zapewnia przelot z Polski do Włoch i z powrotem z bagażem kabinowym, noclegi oraz pełne wyżywienie. Laureat jest zobowiązany wykupić ubezpieczenie podróżne i być w posiadaniu karty EKUZ.

2. Osoby, które zajmą miejsca od 1 do 3 otrzymają powerbanki o pojemności 20 000 mAh.

3. Wyróżnienia - otrzymają osoby, które przedstawią wysokiej jakości prace.

4. Dyplomy - otrzymają wszystkie osoby biorące udział w konkursie.

Do kiedy należy składać prace?

Autor pracy zobowiązany jest do przesłania pracy w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia 2020 r. do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice z dopiskiem „Konkurs: „Tell Your story – Opowiedz Waszą historię - 2 edycja”.

Wraz z pracą uczestnik przesyła "Formularz konkursowy" stanowiący załącznik do Regulaminu.

Osoba kontaktowa: Kamil Stanos, tel. 412738394, e-mail: kamil.stanos@starachowice.eu

pdfRegulamin konkursu "Tell Your Story" - 2 edycja150.58 KB

docFormularz zgłoszeniowy - konkurs 2 edycja211.5 KB

plakat tellyourstory 2

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept