BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Projekt "YOUth for EU"

Empowering YOUth Citizenship EU Future jest to projekt realizowany w ramach programu CERV przez 6 państw europejskich – Polskę , Hiszpanie, Portugalię, Włochy, Grecję i Holandię. Podstawowym celem projektu jest zachęcenie lokalnej młodzieży do brania czynnego udziału w budowaniu przyszłości Unii Europejskiej. Projekt promuje swoimi działaniami takie wartości jak pokój, tolerancja, dialog międzynarodowy oraz wzajemne zrozumienie i szacunek uczestników. ’’YOUth for EU’’ swoimi działaniami chce pokazać jak ważne jest wprowadzanie młodzieży w życie społeczne. Nasza przyszłości oraz dalsza współpraca UE jest uzależniona od dzisiejszej młodzieży, dlatego tak istotne jest, aby od wczesnych lat mogła sama kształtować swoje poglądy. W tym celu chcemy umożliwić młodym ludziom dostęp do lepszej edukacji ukierunkowanej na stosunkach międzynarodowych oraz na przedyskutowaniu dzisiejszych wartości jakie wyznaje Unia.

Cele projektu

  • wzbogacenie wiedzy młodzieży na temat znaczenia aktywnego obywatelstwa oraz zwiększenia świadomość o historii Europy, wyznawanych przez nią wartościach oraz docenienia różnorodności jako nieodłącznej części społeczeństwa europejskiego;
  • zrozumienie wartości, praw i wolności UE poprzez zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w życie społeczne i aktywność obywatelską;
  • pobudzenie młodzieży do zwiększenia aktywności obywatelskiej na rzecz przyszłości swojej społeczności poprzez lepsze zrozumienie polityk UE oraz instrumentów, jakie zapewnia Unia w zakresie zatrudnienia, mobilności, kształcenia, szkolenia oraz wolontariatu;
  • uświadomienie młodym ludziom wpływu wyborów politycznych dokonywanych przez poszczególnych obywateli i społeczności na długoterminowy dobrobyt społeczeństwa.

                                                                                                                                      

Partnerzy projektu

Miasto Salamina (Grecja)

Logo Dimos Salaminas 90x90

Miasto Alzira (Hiszpania)

Alzira On Europe

Unione della Romagna Faentina (Włochy)

italiae unione della romagna faentina

Hellenic Institute of Cultural Diplomacy Netherlands (Holandia)

HICD NL logo

Associação Mentalidade X (Portugalia)

Logo MX

 

Projekt jest w 100% finansowany z Programu CERV - Citizens, Equality, Rights and Values 2021-2027

 

Author: Martyna Stępień

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept