BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Projekt "FUTURE (FuTure of eURopE)"

"Future of Europe" to projekt finansowany z programu Europa dla Obywateli, Komponent - Sieci miast. Głównym celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i udziale w procesach demokratycznych na poziomie Unii Europejskiej.

W ramach projektu odbędzie się siedem wydarzeń tematycznych (warsztaty, seminaria, spacery studyjne, opowiadanie historii itp.), każde w jednym z siedmiu krajów partnerskich, które zaangażują młodych obywateli każdego kraju w dyskusję i definiowanie polityk UE poprzez zwiększenie świadomości znaczenia podstawowych wartości UE, takich jak pokój, tolerancja, szacunek dla różnorodności kulturowej i solidarności.

Działania będą napędzane głównie programem ambasadorów młodzieży, jako motoru dialogu oraz szerokiego zaangażowania obywateli. Wkład z debat odbywających się podczas wydarzeń międzynarodowych będzie stanowić źródło energii dla Konferencji na temat przyszłości Europy, zainicjowanej przez Komisję Europejską. Dzięki wydarzeniom przewidzianym w projekcie dotrze do ponad 400 uczestników z Czech, Grecji, Włoch, Łotwy, Macedonii Północnej, Polski i Portugalii.

future 2

 

 

Projekt Future of Europe zgromadził siedmiu partnerów z siedmiu krajów europejskich, którzy przez cały okres realizacji projektu będą współpracować przy osiąganiu rezultatów i celów projektu, zgodnie z programem Europa dla obywateli i są to: Unione Rubicone e Mare – Lider projektu (Włochy), Miasto Tetovo (Macedonia Północna), Gmina Starachowice, Miasto Joanina (Grecja), Socialas Inovacijas Centrs (Łotwa), Miasto Praga (Czechy) oraz Redefine Associaço Para a Investigação, Educação e Desenvol (Portugalia).

3

1

2

EfC_FUTURE_UnioneRubiconeMare_2023__InfoTemplate_EN.pdf

Author: Martyna Stępień

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept