BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
tel: 41-27-38-200; 41-27-38-300
fax: 41-274-63-05

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku - 07:30
do - 15:30 (w poniedziałek Biuro Obsługi Mieszkańców, Urząd Stanu Cywilnego oraz Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych do godz. 16.30)

Kontakt

Prezydent Miasta Starachowice - Marek Materek

Sekretariat Prezydenta Miasta
tel: 41-273-82-02
fax: 41-274-63-05
sekretariat@starachowice.eu

Biuro Rady Miejskiej - kierownik Halina Zarzycka
tel: 41-273-83-12
radamiejska@starachowice.eu

Zastępcy Prezydenta Miasta
I Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice ds. Gospodarczych - Ewa Skiba
II Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice ds. Społecznych - Aneta Nasternak
 
Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta
tel: 41-273-82-08
fax: 41-274-78-73
vice@starachowice.eu

Skarbnik Miasta - Halina Piwnik
tel: 41-273-83-39
skarbnik@starachowice.eu

Sekretarz Miasta - Barbara Szymańska
tel: 41-273-82-94
 
Biuro Architekta Miejskiego - Marcin Bednarczyk
tel: 41-273-83-48
architekt@starachowice.eu
 
Samodzielne Stonowisko Energetyka Gminnego/Program "Czyste Powietrze" - Maciej Myszka
tel.: 41-273-83-79

 

Rzecznik Prasowy - Iwona Tamiołło
tel: 41-273-82-57
rzecznikprasowy@starachowice.eu

Referat Podatków i Opłat - kierownik Urszula Kowalska - Dziura
tel: 41-273-83-42
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: mail:deklaracjeoplata@starachowice.eu; nr tel. 41 273-82-44, 41 273-82-88
Pozostałe opłaty i podatki:
nr tel. 41 273-83-75, 41 273-83-42, 41 273-82-61, 41 273-82-62

Wpłaty należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzji podatkowej, zawiadomieniu,
informacji o numerze rachunku lub
na ogólne konto Urzędu Miejskiego w Starachowicach: 27 1020 2629 0000 9702 0362 0044,

jak w przypadku poniżej podanych rodzajów opłat:
dzierżawy, zajęcie pasa drogowego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości, wykup lokalu - 41 273-83-71, 41 273-82-98
opłata targowa - 41 273-82-69
opłata za posiadanie psa - 41 273-83-75
mandaty - 41 273-83-88
najem lokali (czynsze), opłata skarbowa, środki transportowe - 41 273-83-77
podatki@starachowice.eu
deklaracjeoplata@starachowice.eu

Referat Księgowości Budżetowej - kierownik Aneta Kozieł
tel: 41-273-82-92
podatki@starachowice.eu

Zespół ds. Planowania Sprawozdawczości Budżetowej
tel: 41-273-82-68
finanse@starachowice.eu

Referat Realizacji Inwestycji - kierownik Małgorzata Galas - Bąba
tel: 41-273-83-45
inwestycje@starachowice.eu

Referat Zamówień Publicznych - kierownik Dorota Skwarlińska
tel: 41-273-82-76
 

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska - kierownik Ernest Kumek
tel: 41-273-83-41
komunalny@starachowice.eu

drogi gminne i ich oznakowanie
tel: 41-273-82-34
komunalny@starachowice.eu

letnie i zimowe utrzymanie dróg / utrzymanie czystości i porządku w gminie
tel: 41-273-82-32
komunalny@starachowice.eu

utrzymanie terenów zielonych/ mała architektura / opieka nad zwierzętami bezdomnymi
tel: 41-273-82-99
komunalny@starachowice.eu

gospodarka odpadami komunalnymi / ochrona środowiska i przyrody
tel: 41-273-82-42
srodowisko@starachowice.eu

Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych - kierownik Malwina Skrzyniarz-Pióro
tel: 41-273-82-51
lokalowy@starachowice.eu

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - kierownik Szymon Jarosz
tel: 41-273-82-11
urbanistyka@starachowice.eu

Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami - kierownik Marzena Gębura
tel: 41-273-82-20
nieruchomosci@starachowice.eu

Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta - kierownik Włodzimierz Jedynak
tel: 41-273-83-67
tel: 41-273-83-68
edukacja@starachowice.eu
tel: 41-273-83-18
promocja@starachowice.eu
sport@starachowice.eu
tel: 41-273-83-66
profilaktyka@starachowice.eu
tel: 41-273-83-43
referatedukacji@starachowice.eu

Referat Administracji i Kadr - kierownik Katarzyna Walendziak
tel: 41-273-83-15
kadry@starachowice.eu

Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych - kierownik Elżbieta Gralec
tel: 41-273-82-79
funduszeunijne@starachowice.eu

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - kierownik Bogusława Jaworska
tel: 41-273-82-47
sprawyobywatelskie@starachowice.eu

Urząd Stanu Cywilnego - kierownik Zofia Hallmann
tel: 41-273-83-21
usc@starachowice.eu

Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
tel: 41-273-82-17
fax 41-273-82-16
664-135-271

Straż Miejska - komendant Waldemar Jakubowski
tel: 41-273-82-66
telefon alarmowy: 986
strazmiejska@starachowice.eu

Punkt Pomocy Prawnej

pokój nr 18 (parter)
Poniedziałek: 15.30 - 19.30
Wtorek: 15.30 - 19.30
Czwartek: 15.30 - 19.30

Zakres udzielanych porad obejmuje w szczególności: problemy uzależnień i przemocy w rodzinie, sprawy rozwodowe, separacje, podział majątku po rozwodzie, wychowawcze, ustalania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, mieszkaniowe, alimentacyjne, zaciągniętych długów, meldunkowe i eksmisje. 
Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Starachowice!

Powiatowy Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
pokój nr 16 (parter)
Dni i godziny otwarcia:
                               poniedziałek - piątek: 11.00-15.00 - Punkt nieodplatnego doradztwa obywatelskiego z możliwością realizacji mediacji
                               poniedziałek - piątek: 15.30-19.30 - Punkt nieodplatnego doradztwa obywatelskiego z możliwością realizacji mediacji

Dla kogo pomoc?
- dla osób uprawnionych do pomocy społecznej z powodu m.in. niepełnosprawności i przemocy w rodzinie
- dla młodzieży do 26. roku życia
- dla kombatanów
- dla weteranów
- dla osób powyżej 65. roku życia
- dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
- dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego katastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową.

Wiecej informacji na temat działania Powiatowego Punktu Pomocy Prawnej, można uzyskać na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicah - klikając w poniższy link.

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept