BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku - 07:30
do - 15:30 (w poniedziałek Biuro Obsługi Mieszkańców, Urząd Stanu Cywilnego oraz Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych do godz. 16.30)

Kontakt

Prezydent Miasta Starachowice - Marek Materek

Sekretariat Prezydenta Miasta
tel: 41 3221006
sekretariat@starachowice.eu

Biuro Rady Miejskiej - kierownik Halina Zarzycka
tel: 41 3221015

radamiejska@starachowice.eu

Zastępcy Prezydenta Miasta

I Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice ds. Gospodarczych - Elżbieta Gralec

II Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice ds. Społecznych - Marcin Gołębiowski

Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta

tel: 41 3221008

vice@starachowice.eu

Skarbnik Miasta - Beata Pawłowska

tel: 41 3221005

skarbnik@starachowice.eu

Sekretarz Miasta - Tomasz Porębski
tel: 41 3221004
sekretarz@starachowice.eu

Biuro Architekta Miejskiego - Marcin Bednarczyk

tel: 41 3221022
architekt@starachowice.eu 

Rzecznik Prasowy - Leszek Kowalski
tel: 41 3221011

rzecznikprasowy@starachowice.eu

Referat Podatków i Opłat - kierownik Urszula Kowalska - Dziura
tel: 41 3221135

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Tel: 41 3221141, 41 3221139,

Pozostałe opłaty i podatki:

Tel: 41 3221167, 41 3221144, 41 3221155,

najem lokali (czynsze), opłata skarbowa, środki transportowe - 41 3221138, 41 3221149

Wpłaty należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzji podatkowej, zawiadomieniu, informacji o numerze rachunku lub na ogólne konto Urzędu Miejskiego w Starachowicach: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940. Płatności można również dokonywać przez Internet po zalogowaniu się na www.ebom.starachowice.eu

podatki@starachowice.eu
deklaracjeoplata@starachowice.eu

Referat Księgowości Budżetowej - kierownik Aneta Kozieł
tel: 41 3221125

Zespół ds. Planowania Sprawozdawczości Budżetowej
tel: 41 3221045, 41 3221048

finanse@starachowice.eu

Referat Realizacji Inwestycji - kierownik Małgorzata Galas - Bąba
tel: 41 3221113
inwestycje@starachowice.eu

Referat Zamówień Publicznych - kierownik Dorota Skwarlińska

tel: 41 3221042

zamowienia@starachowice.eu

 Referat Gospodarki Odpadami i Dróg - kierownik Ernest Kumek
tel: 41 3221090

komunalny@starachowice.eu

drogi gminne i ich oznakowanie
tel: 41 322 1093

gospodarka odpadami komunalnymi
tel: 41 3221092, 41 3221095

odpady@starachowice.eu

strefa płatnego parkowania
tel: 41 3221095

Referat Ochrony Środowiska - p.o. kierownika Maciej Myszka
tel: 41 3221097

letnie i zimowe utrzymanie dróg

tel: 41 3221098
komunalny@starachowice.eu

utrzymanie terenów zielonych

Tel: 41 322 1100

opieka nad zwierzętami bezdomnymi
tel: 41 3221099

ochrona środowiska i przyrody
tel: 41 3221101

srodowisko@starachowice.eu

uchwała krajobrazowa

Tel: 41 3221165

oświetlenie miejskie

Tel.: 41 3221097

 Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych - kierownik Malwina Skrzyniarz-Pióro

tel: 41 3221069

lokalowy@starachowice.eu

zasoby lokalowe:

tel: 41 3221076, 413221077

 remonty i awarie:

tel. 41 3221071

 działalność gospodarcza:

tel. 41 3221070

gospodarczadzial@starachowice.eu

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - kierownik Karol Zawłocki

tel: 41 3221062
urbanistyka@starachowice.eu

Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami - p.o. kierownika Justyna Malicka
tel: 41 3221102

nieruchomosci@starachowice.eu

Referat Edukacji, Kultury i Sportu - kierownik Mariusz Majewski
tel: 41 3221078

Placówki niepubliczne, rekrutacja do szkół i przedszkoli Tel: 41 3221079

edukacja@starachowice.eu

Profilaktyka Tel: 41 3221084

profilaktyka@starachowice.eu

Organizacje pozarządowe i sport: 41 3221080

Referat Administracji i Kadr - kierownik Katarzyna Walendziak

tel: 41 3221051
kadry@starachowice.eu

Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
tel: 41 3221089

funduszeunijne@starachowice.eu

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - kierownik Urszula Borcuch
tel: 41 3221029

sprawyobywatelskie@starachowice.eu

Urząd Stanu Cywilnego - kierownik Zofia Hallmann
tel: 41 3221036
usc@starachowice.eu

Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Tel: 41 3221035

ochronaludnosci@starachowice.eu

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel: 41 3221050
e-mail: wojciech.gawecki@starachowice.eu

Straż Miejska - komendant Waldemar Jakubowski

tel: 41 3221157

telefon alarmowy: 986
strazmiejska@starachowice.eu

Centrum Usług Wspólnych – dyrektor Marta Woźniak

sekretariat Tel: 41 3221500

główny księgowy 41 3221509

zespół IT 41 3221503

Centrum Kreatywności Pałacyk

tel: 41 322 1156
palacyk@starachowice.eu

ul. Konstytucji 3 Maja 15
27-200 Starachowice

 

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept