BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Działania projektowe

1. „Ludzie i Mury” (ang: „People and Walls")

Wydarzenie we Francji skupiło się na różnorodności i migracji poprzez zgłębianie konsekwencji budowania, utrzymywania i niszczenia Muru na poziomach miejscowych, krajowych i ponadnarodowych, powstawanie ostatnich murów i ich konsekwencje dla przyszłości Europy.

2. „Dobra i zła strona Muru (murów)" (ang: „Right and wrong side of the Wall(s)")

Spotkanie w Portugalii dotyczące nasilania się eurosceptycyzmu i skrajnych ruchach prawicowych poprzez eksplorację konsekwencji podziału, nietolerancji, ksenofobii i rasizmu, a także koncepcji odmienności i przynależności w społeczeństwie wielokulturowym.

3. „Pokonywanie barier w godności człowieka” (ang: “Overcoming barriers to Human Dignity")

Wydarzenie w Polsce skoncentruje się na znaczeniu praw i wolności jednostki oraz różnych formach protestu przeciwko ich łamaniu.

4. „Publiczna twarz Muru (murów)" (ang: „Public Face of the Wall(s)")

Konferencja we Włoszech i skupi się na typologii i konsekwencjach dyskursu dzielącego, propagandy, mowy nienawiści, dezinformacji.

5. „Pomiędzy Pamięcią a Wyparciem” (ang: „Between Remembrance and Denial”)

Forum w Rumunii skupi się na następstwach upadku muru. Tematami dyskusji będą implikacje i wyciągnięte wnioski, wyobrażanie sobie upadku obecnych murów i przyszłości Europy.

6.„Mur w umysłach” (ang: The Wall in the Minds”)

Ostatnie wydarzenie w Albanii skupi się na tym, jak podział Europy w przeszłości wpływał na współczesne społeczeństwa i integrację europejską. Wydarzenie skupi się również na znaczeniu przystąpienia nowych krajów do UE dla naszego wspólnego dobrobytu i dobrego samopoczucia.

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept