BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Miejska Hala Targowa "Galeria Skałka"

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i na warunkach tam opisanych, a przede wszystkim w trosce o  klientów galerii dostosowujemy się do zaleceń i wprowadzamy specjalne godziny dla seniorów.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w lokalach Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Pamiętajmy, tylko wspólnie pokonamy koronawirusa. Nasze odpowiedzialne zachowanie
i przestrzeganie obowiązujących zasad jest najskuteczniejszą bronią wymierzoną w COVID-19.

seniorzy od 15.10.2020

 

zasłoń

 

Przypominamy, że zgodnie z aktualnymi uregulowaniami, w stanie epidemii wszyscy jesteśmy zobowiązani do stosowania środków profilaktycznych, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Pamiętajmy, że należy zakrywać nos i usta, aby uniknąć transmisji wirusa między innymi w:

- środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

- miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a)na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b)na terenie nieruchomości wspólnych oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania

–chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2m od przebywających w tych miejscach osób,

c)w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

galeria foto

Galeria usytuowana jest w bardzo dobrym położeniu komunikacyjnym dzięki czemu stanowi atrakcyjną ofertę zarówno dla mieszkańców Starachowic, jak i okolicznych miejscowości.

Swoboda dostępu i duży parking dla klientów galerii jest wielką zaletą obiektu, a nowoczesny kształt architektoniczny przyciąga zainteresowanie potencjalnych klientów sklepu zarówno branży spożywczej, przemysłowej i usługowej.

Galeria oferuje doskonałe warunki do sprzedaży swoich wyrobów małym przedsiębiorcom, jak również dysponuje lokale na I piętrze.

Galerię cechuje niepowtarzalna atmosfera, jaką tworzą najemcy i stali bywalcy galerii.

Jest to miejsce, w którym można zrobić potrzebne w codzienności udane zakupy u sprzedawców, którzy od lat związani są z handlem na terenie miasta Starachowice, ale i nie tylko.

2a środek bankomat

galeria zaprasza

Author: Monika Mazurkiewicz
monika.mazurkiewicz@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept