BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zespół ds. Planowania Sprawozdawczości Budżetowej

Pracownicy Zespołu ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej

Edyta Kiepas
stanowisko: Główny Specjalista
pokój: 216 (II piętro)
tel. 41-273-82-68
e-mail: edyta.kiepas@starachowice.eu

Barbara Krzemińska
stanowisko: inspektor
pokój: 209 (II piętro)
tel. 41-273-82-95
e-mail: barbara.krzeminska@starachowice.eu

Anna Jagiełło
stanowisko: Główny Specjalista ds. Sprawozdawczości Budżetowej
pokój: 203 (II piętro)
tel. 41-273-83-71
e-mail: anna.jagiello@starachowice.eu

Pokój: 216 (II piętro)
Tel: 0-41 273-82-00 wew. 268
e-mail: finanse@starachowice.eu

Do zadań Zespołu ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej należy:

1. Prowadzenie spraw dot. opracowywania budżetu miasta, wprowadzanie zmian w roku budżetowym.

2. Przygotowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice oraz projektów jej zmian w ciągu roku.

3. Prowadzenie analiz dotyczących realizacji budżetu miasta i planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania budżetu miasta.

4. Księgowanie planu dochodów i wydatków urzędu oraz planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy.

5. Analiza umów, zleceń przygotowywanych do kontrasygnowania oraz ewidencja zaangażowania.

6. Przekazywanie dochodów budżetu państwa w należnej wysokości do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

7. Prowadzenie księgowości organu – Gminy Starachowice.

8. Prowadzenie księgowości syntetycznej i sprawozdawczości dochodów jednostki – Urząd Miejski.

9. Obsługa zaciągniętych przychodów (kredytów, pożyczek i innych) oraz spłat rozchodów (kredytów, pożyczek i innych).

 

Author: Beata Bzinkowska
beata.bzinkowska@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept