BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zespół Organizacyjny

Pracownicy Zespołu Organizacyjnego

Monika Tyczyńska
Stanowisko:Inspektor
Pokój: 129 (I piętro)
Tel: 41-273-82-06
e-mail: monika.tyczynska@starachowice.eu
 
Robert Smuga
Stanowisko: podinspektor
Pokój: 129 (I piętro)
Tel: 41-273-83-86
e-mail: robert.smuga@starachowice.eu

Do zadań Zespołu Organizacyjnego należy:

 1. Prowadzenie ewidencji Zarządzeń Prezydenta, publikacja zarządzeń na stronie BIP Urzędu.
 2. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta.
 3. Prowadzenie spraw związanych z wnioskami i interpelacjami Radnych Rady Miejskiej.
 4. Koordynacja spraw związanych z rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udzielanie informacji publicznej.
 5. Prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń i zbiórek publicznych.
 6. Prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg, Wniosków i Petycji.
 7. Koordynowanie i wprowadzanie danych do systemu sprawozdań GUS.
 8. Przygotowywanie i prowadzenie zbiorów dokumentów Statutu Miasta, regulaminu organizacyjnego i innych aktów normatywnych.
 9. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań, analiz, ankiet.
 10. Techniczna obsługa sesji, konferencji, narad i spotkań organizowanych przez Urząd.
 11. Załatwianie spraw nie toczących się w trybie postępowania administracyjnego i nieobjętych zakresem zadań innych komórek organizacyjnych urzędu.
 12. Obsługa techniczno-administracyjna sekretariatu Sekretarza.
Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept