BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Skarbnik Miasta

Skarbnik Miasta Halina PiwnikHalina Piwnik

Ukończyła Podyplomowe Studium Finansów Samorządu Terytorialnego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Finansów – Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach– Wydział Pedagogiki i Psychologii. 

W latach 1984-1989 pracowała w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach -Wojewódzka Komisja Planowania. Od 1 lipca 1989 roku pracownik Urzędu Miejskiego w Starachowicach, zatrudniona w Miejskiej Komisji Planowania a następnie w Wydziale Finansowym - inspektor na stanowisku ds. planowania budżetu oraz jako Naczelnik Wydziału Finansowego.

W latach 1993-1995 pracowała społecznie jako skarbnik w Fundacji-Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

29 czerwca 2000 roku powołana na stanowisko Skarbnika Miasta.

Do zadań Skarbnika Miasta należy:

1. Skarbnik, wykonując zadania i kompetencje określone przez Prezydenta, według właściwości – z uwzględnieniem przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów - zajmuje się problemami ekonomiczno - finansowymi miasta oraz obsługą finansowo - księgową miasta.

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów budżetu miasta.
2) prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu miasta.
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
5) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi miasta, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.
6) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezydenta.
7) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa.

3. Przy wykonywaniu innych kompetencji i zadań powierzonych przez Prezydenta, Skarbnik działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Prezydenta.

Dane kontaktowe

Pokój 214 (II piętro)

tel: 41-273 83 39

e-mail: halina.piwnik@starachowice.eu

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept