BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zadania inwestycyjne planowane w 2022 roku

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Referat Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Starachowicach w roku 2022:

1. Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach – etap II

Planowane nakłady w roku 2022 –  884 600 zł

2. Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice

Planowane nakłady w roku 2022 – 9 161 984 zł

3. Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie

Planowane nakłady w roku 2022 – 33 359 491,30 zł

4. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego

Planowane nakłady w roku 2022 – 36 274 646,72 zł

5. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II

Planowane nakłady w roku 2022 – 46 249 461,08 zł

6. Wykonanie ul. Wiejskiej wraz z odwodnieniem

Planowane nakłady w roku 2022 –  400 000 zł

7. Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Kilińskiego - etap II

Planowane nakłady w roku 2022 – 696 500 zł

8. Wykonanie ul. Strugowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 100 000 zł

9. Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 3 738 050 zł

10. Wykonanie przebudowy ulicy pomiędzy ul. Smugową a ul. Myśliwską - łącznik nr 1

Planowane nakłady w roku 2022 – 715 506,30 zł

11. Wykonanie przebudowy ulicy pomiędzy ul. Smugową a ul. Myśliwską - łącznik nr 2

Planowane nakłady w roku 2022 – 250 000 zł

12. Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 11 800 000 zł

13. Przebudowa ul. Św. Barbary od ul. Bohaterów Westerplatte do ul. Spacerowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 240 000 zł

14. Przebudowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Starachowicach przy ul. Widok 3, Widok 12 i Widok 14

Planowane nakłady w roku 2022 – 7 537 635,12 zł

15. Modernizacja pasażu Staffa - etap II

Planowane nakłady w roku 2022 – 300 000 zł

16. Budowa miejsc postojowych z oświetleniem za blokiem Słoneczna 20 

Planowane nakłady w roku 2022 – 200 000 zł

17. Przebudowa Parku Kultury w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 3 050 000 zł

18. Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego

Planowane nakłady w roku 2022 – 5 241 257,02 zł

19. Modernizacja dróg na terenie miasta Starachowice wraz z infrastrukturą tj:

Budowa ul. Słowackiego etap II,  Budowa ul. Ustronie,  Budowa ul. Spokojnej,  Budowa ul. Mariańskiego, Budowa ul.Wąsika Kowalskiego, Budowa ul. Porucznika Robota, Budowa ul. Zaczkiewicza,  Budowa ul. Batalionów Chłopskich

Planowane nakłady w roku 2022 – 5 500 000 zł

20. Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia, wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach"

Planowane nakłady w roku 2022 –  400 000 zł

21. Poprawa gospodarowania wodami opadowymi w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 800 000 zł

22.  Przebudowa budynku wielolokalowego przy ul. Ostrowieckiej 21b w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 800 000 zł

23. Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 313 437 zł

24. Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej

Planowane nakłady w roku 2022 – 300 000 zł

25. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2022 – 2 500 000 zł

26. Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2022 – 702 850,15 zł

27. Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 3 250 000 zł

28. Budowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 1

Planowane nakłady w roku 2022– 260 140 zł

29. Rozbudowa ul. Moniuszki w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Nowowiejską – 6 Września wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Moniuszki i Nowowiejska - 6 Września na skrzyżowanie z wyspą centralną typu rondo

Planowane nakłady w roku 2022 – 3 224 828,47 zł

Zadania remontowe:

1. Remont ul. Smugowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 450 000 zł

2. Remont ul. Łącznej od ul. Podlesie do granicy lasu w Starachowicach w istniejącym pasie drogowym

Planowane nakłady w roku 2022 – 1 000 000 zł

3. Remont ul. Wrzosowej od ul. Podlesie do granicy lasu w Starachowicach w istniejącym pasie drogowym

Planowane nakłady w roku 2022 – 500 000 zł

4. Remont boiska typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1, remont boiska typu Orlik oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9, remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 1 510 500 zł

5. Remont krytej pływalni w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 2 023 100 zł

6. Remont ulic: Słonecznej, Śląskiej i Duboisa w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 3 642 100 zł

7. Remont ulicy Adama Mickiewicza od km 0+000 do km 0+721 oraz od km 0+738 do km 0+1007 w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 2 121 700 zł

 

 

 

Author: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept