BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zadania inwestycyjne planowane w 2020 roku

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Referat Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Starachowiach w roku 2020:

 

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III

Planowane nakłady w roku 2020 – 6 764 695,29 zł

2. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2020 – 4 278 249,67 zł

3. Modernizacja Obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2020 – 1 245 623,22 zł

4. Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice

Planowane nakłady w roku 2020 – 3 855 169,09 zł

5. Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice

Planowane nakłady w roku 2020 –8 973 184,00 zł

6. Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie

Planowane nakłady w roku 2020 – 14 623 558,00 zł

7. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2020 – 120 000,00 zł

8. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego 

Planowane nakłady w roku 2020 – 5 000,00 zł

9. Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2020 – 181 475,00 zł

10. Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2020 – 100 000,00 zł

11. Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2020 – 50 000,00 zł

12. Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 7

Planowane nakłady w roku 2020 – 300 000,00 zł

13. Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2020 – 815 380,85 zł

14. Przebudowa ul. Witolda Lutosławskiego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2020 – 300 000,00 zł

15. Budowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 1

Planowane nakłady w roku 2020 – 920 500,00 zł

16. Budowa odcinka ul. Moniuszki, od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2020 – 9 770 589,00 zł

17. Przebudowa ul. Krańcowej w Starachowicach w km 0+000 do km 1+038,75

Planowane nakłady w roku 2020 – 5 891 883,00 zł

18. Wykonanie ściany rozgraniczającej budynek Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 3

Planowane nakłady w roku 2020 – 40 000,00 zł

19. Wykonanie ul. Zacisze w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2020 – 5 000,00 zł

20. Wykonanie ul. Słowackiego

Planowane nakłady w roku 2020 – 20 000,00 zł

21. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II

Planowane nakłady w roku 2020 – 9 150 400,00 zł

22. Wykonanie modernizacji fontanny przy Al. Armii Krajowej (okolica Szkoły Podstawowej nr 9) w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2020 – 50 000,00 zł

 

WYDATKI REMONTOWE

23. Remont ul. Fryderyka Lempe wraz z remontem mostu na rzece Kamiennej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2020 – 1 637 703,05 zł

24. Remont odcinka ul. Jeleniej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2020 – 200 000,00 zł

25. Remont dróg gminnych dofinansowywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Planowane nakłady w roku 2020 – 1 323 453,97 zł

26. Remont nawierzchni drogi łącznika między ulicami Turystyczna i Składowa

Planowane nakłady w roku 2020 – 18 787,00 zł

Author: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept