BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zadania inwestycyjne planowane w 2020 roku

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Referat Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Starachowiach w roku 2020:

 

1. Budowa odcinka ul. Moniuszki, od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2020 – 9 107 528,06 zł

moniuszki 1moniuszki 2 copyDługo wyczekiwana inwestycja oddana do użytku w 2020 roku to ponad 700 metrowy odcinek ul. Moniuszki, łączący ul. Kielecką z ul. Nowowiejską. W ramach zadania oprócz nowej drogi i chodników wykonano także ścieżkę rowerową, oświetlenie, sieć kanalizacji deszczowej. Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 4,1 mln zł.

2. Przebudowa ul. Krańcowej w Starachowicach w km 0+000 do km 1+038,75

Nakłady poniesione w roku 2020 – 5 903 750,18 zł

krańcowa 1krańcowa 2 2Ulica Krańcowa przeszła dużą zmianę. Nowa nawierzchnia, obustronne chodniki, ścieżka rowerowa, nowe oświetlenie, zatoki autobusowe, zatoki postojowe dla samochodów ciężarowych oraz aut osobowych. Inwestycja kosztowała około 6 mln zł, Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,7 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

3. Modernizacja Obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2020 – 1 208 243,53 zł

strzelnica 1strzelnica 2Celem wykonanej inwestycji jest rozwój bazy obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego służący potrzebom polskiego sportu wyczynowego poprzez modernizację i zapewnienie odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. W ramach zrealizowanej inwestycji zmodernizowano 3 obiekty sportowe, pawilony „A”, „B” i „C”. Obiekt dziś zachwyca nie tylko warunkami do uprawiania strzelectwa ale także wyposażeniem. Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2,9 mln zł. Natomiast koszt modernizacji Centrum Strzelectwa Sportowego Świt to 6,8 mln zł.

4. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2020 – 4 796 880,21 zł

park 1 malypark 2 małyPrzebudowa Parku Miejskiego w Starachowicach finansowana jest z dwóch źródeł: bioróżnorodność i rewitalizacja, z Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na lata 2014-2020. Koszt inwestycji to: ponad 13 mln zł. Zadanie to dofinansowane jest z programu: bioróżnorodność.

Na początku października 2020 r. podpisany został protokół odbioru 1 etapu inwestycji finansowanego w ramach programu bioróżnorodność.

I etap obejmował m.in.: wykonanie nowych i modernizację części już istniejących alejek parkowych, (prace obejmujące drugą część alejek finansowane są z drugiego źródła: rewitalizacja), wykonanie bramy wejściowej do parku wraz z główną alejką doprowadzającą do restauracji oraz ogólnodostępnych toalet publicznych. Obydwa lokale zarówno lokal gastronomiczny jak „Domek Baby Jagi” zlokalizowany przy wejściu od strony ul. Rotmistrza Pileckiego zostały wydzierżawione i obecnie trwa ich zagospodarowywanie. Ponadto zrewitalizowano ciek wodny przepływający przez teren parku, oczyszczono i odmulono, umocniono brzegi, wykształtowano dwa oczka wodne i dwie kaskady. Wykonano nasadzenia roślin ujętych w projekcie.
Powstała ścieżka przyrodnicza z oznaczeniami na tablicach informacyjnych. Wykonano oświetlenie parkowe, pergole wraz z miejscami siedzącymi i altanki ogrodowe. Na terenie parku ustawiono około 30 ławek, kosze na śmieci, stojaki na rowery, a na drzewach zawisły karmniki oraz budki lęgowe.

5. Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie

Nakłady poniesione w roku 2020 – 118 765,25 zł

6. Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2020 – 804 349,85 zł

boisko sp 2 1boisko sp 2 michałówW miejscu boiska trawiastego powstało wielofunkcyjnego boisko sportowe z nawierzchnią z poliuretanu zawierające: boisko do piłki ręcznej, nożnej, boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa, bieżnię prostą 3- torową, skocznię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą. W ramach tego samego projektu wyposażymy także dodatkową pracownie przedmiotową. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości blisko 500 tys zł.

7. Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 7

Nakłady poniesione w roku 2020 – 303 810,40 zł

miejsca postojowe PM 7miejsca postojowe PM 7Zakres prac:

Wykonanie przebudowy zjazdu z ul. Reja na drogę wewnętrzną:

- roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, podbudowa, ustawienie krawężników betonowych,  wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej.

Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową istniejącej ulicy wewnętrznej:

- wykonanie robót przygotowawczych, kanalizacja deszczowa, przestawienie słupów oświetleniowych,  wykonanie podbudowy, ustawienie krawężników betonowych, wykonanie nawierzchni, roboty wykończeniowe. Powstało 30 miejsc postojowych 2,50 x 5,0 m oraz 5 szt dla osób niepełnosprawnych

8. Wykonanie ul. Słowackiego

Nakłady poniesione w roku 2020 – 13 981,35 zł

slowackiego 1słowackiego 2mały copyW 2020 roku zakończono prace związane z wykonaniem ciągu pieszo - jezdnego z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem. Koszt całości prac to blisko 280 tys. zł. Budowę drogi poprzedziło wykonanie kanalizacji sanitarnej przez pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, co kosztowało ponad 379 tys. zł.

 

 

 

9. Wykonanie modernizacji fontanny przy Al. Armii Krajowej (okolica Szkoły Podstawowej nr 9) w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2020 – 49 948,44 zł

fontanna 5fontanna 2 copyPrzy skwerze zlokalizowanym na osiedlu Majówka, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 9 wyremontowana została fontanna. Ciek wodny stanowi uzupełnienie strefy zieleni zorganizowanej na tym obszarze w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”. Zarówno sam skwer jak i znajdująca się tu fontanna wymagały gruntownego remontu. Zmiany te stały się faktem dzięki projektowi, który Gmina Starachowice zrealizowała dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację skwerów zielni miejskiej.

10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III

Nakłady poniesione w roku 2020 – 3 876,00 zł

11. Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice

Nakłady poniesione w roku 2020 – 2 460,00 zł

12. Wykonanie ul. Zacisze w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2020 – 4 221,08 zł

13. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego 

Nakłady poniesione w roku 2020 – 74 295,70 zł

14. Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2020 – 79 950,00 zł

15. Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice

Nakłady poniesione w roku 2020 –32 248,33 zł

16. Wykonanie ściany rozgraniczającej budynek Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 3

Nakłady poniesione w roku 2020 – 35 055,00 zł

17. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II

Nakłady poniesione w roku 2020 – 543 683,70 zł

18. Wykonanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6, poprzez dobudowę sali gimnastycznej, szatni i sal lekcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą

Nakłady poniesione w roku 2020 – 44 649,00 zł

19. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej – etap III

Nakłady poniesione w roku 2020 – 12 546,00 zł

 

WYDATKI REMONTOWE

20. Remont ul. Fryderyka Lempe wraz z remontem mostu na rzece Kamiennej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2020 –1 616 092,44 zł

Wykonano w cyklu 2-letnim:

ul. Lempemost ul. LempeRemont mostu drewnianego w ciągu drogi ul. F. Lempe: zabezpieczenie antykorozyjne stalowych belek nośnych, remont żelbetowych elementów konstrukcji mostu, wymiana elementów drewnianych konstrukcji mostu.

Remont ulicy Fryderyka Lempe na odcinku ok. 620 m: wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej szer. 5,0 m , wykonanie jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie utwardzonego pobocza, odtworzenie rowu odwadniającego na długości ok. 290 m, usunięcie kolizji ze słupem energetycznym, remont istniejących zjazdów na działki przylegające do ulicy o szerokości i dowiązaniu do stanu istniejącego.

Remont ulicy Fryderyka Lempe na odcinku ok. 450 m: wykonanie nowej nawierzchni jedni wraz konstrukcją podbudowy, wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem, wyprofilowanie wraz z umocnieniem skarpy celem poprawy bezpieczeństwa na łuku drogi, wykonanie remontu drewnianej kładki w ciągu drogi, wykonanie 3 progów zwalniających mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

21. Remont odcinka ul. Jeleniej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2020 –181 747,26 złjelenia 1 copyjelenia 2 copy.

Remont odcinka ulicy Jeleniej na długości około 230 metrów, dotychczas gruntową nawierzchnię zastąpiła betonowa kostka brukowa. Inwestycja zgłoszona do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Główny zakres wykonanych prac obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulacje studzienek, wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni oraz remont przepustu.

 22. Remont nawierzchni drogi łącznika między ulicami Turystyczna i Składowa

Nakłady poniesione w roku 2020 – 18 787 zł

23. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap II – usunięcie wad/usterek w okresie gwarancyjnym

Nakłady poniesione w roku 2020 –35 424 zł

 

 

Author: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept