BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Inwestycje planowane w 2021 roku

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Referat Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Starachowiach w roku 2021:

 

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III

Planowane nakłady w roku 2021 – 6 684 472,45 zł

 

2. Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice

Planowane nakłady w roku 2021 – 3 709 232,09 zł

 

3. Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice

Planowane nakłady w roku 2021 – 8 973 184 zł

 

4. Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie 

Planowane nakłady w roku 2021 – 31 983 876,12 zł

 

5. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego

Planowane nakłady w roku 2021 – 18 998 502,47 zł

 

6. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II

Planowane nakłady w roku 2021 – 16 945 795,85 zł

 

7. Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2021 –  850 000 zł

 

8. Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 3 927 000 zł

 

9. Budowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 1

Planowane nakłady w roku 2021 – 1 600 000 zł

 

10. Przebudowa ul. Witolda Lutosławskiego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 –  200 000 zł

 

11. Przebudowa ul. Witolda Lutosławskiego w Starachowicach – etap II

Planowane nakłady w roku 2021 – 440 000 zł

 

12. Wykonanie ul. Licealnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 –  300 000 zł

 

13. Wykonanie ul. Wspólnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 –  250 000 zł

 

14. Przebudowa gruntowego odcinka ul. Łazy za Kościołem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 400 000 zł

 

15. Przebudowa ul. Ustronie w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 –  100 000 zł

 

16. Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach – etap II

Planowane nakłady w roku 2021 –  900 000 zł

 

17. Wykonanie ul. Zacisze i ul. Zwierzynieckiej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 1 218 169,65 zł

 

18. Wykonanie ul. Stalowników wraz z oświetleniem

Planowane nakłady w roku 2021 –  300 000 zł

 

19. Wykonanie ul. Wachmistrza Tarzana w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 –  270 000 zł

 

20. Wykonanie ul. Wiejskiej wraz z odwodnieniem

Planowane nakłady w roku 2021 – 1 500 000 zł

 

21. Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Kilińskiego - etap II

Planowane nakłady w roku 2021 – 700 000 zł

 

22. Wykonanie przebudowy ulicy pomiędzy ul. Smugową a ul. Myśliwską - łącznik nr 1

Planowane nakłady w roku 2021 – 600 000 zł

 

23. Wykonanie przebudowy ulicy pomiędzy ul. Smugową a ul. Myśliwską - łącznik nr 2

Planowane nakłady w roku 2021 – 500 000 zł

 

24. Wykonanie ul. Strugowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 400 000 zł

 

25. Wykonanie ul. Smugowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 500 000 zł

 

26. Wykonanie ul. Łącznej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 700 000 zł

 

27. Wykonanie ul. Wrzosowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 500 000 zł

 

28. Wykonanie ul. Słowackiego - etap II

Planowane nakłady w roku 2021 – 500 000 zł

 

29. Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Górnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 200 000 zł

 

30. Budowa drogi gminnej – ul. Turystyczna w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 320 000 zł

 

31. Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 2 000 000 zł

 

32. Przebudowa drogi gminnej 304189T ul. Spacerowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 322 864 zł

 

33. Przebudowa ul. Św. Barbary od ul. Bohaterów Westerplatte do ul. Spacerowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 310 000 zł

 

34. Rozbudowa ul. Moniuszki w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Nowowiejską – 6 Września wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Moniuszki i Nowowiejska - 6 Września na skrzyżowanie z wyspą centralną typu rondo

Planowane nakłady w roku 2021 – 259 000 zł

 

35. Remont dróg gminnych dofinansowywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Planowane nakłady w roku 2021 – 1 000 000 zł

 

Author: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept