BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Opróżnianie koszy ulicznych

Za nadzór nad realizacją zawartej umowy i koordynację prac związanych z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie miasta odpowiada Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Tel. 41 2738299, e-mail: komunalny@starachowice.eu.

Firmą odpowiedzialną za opróżnianie oraz konserwację 602 koszy ulicznych w mieście jest Spółdzielnia Socjalna "STARACHOWICZANKA", ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice, tel. 88250151.

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept