BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zapytania i uwagi

Wszelkie zapytania, uwagi, reklamacje i interwencje, dotyczące odbioru odpadów komunalnych w naszym mieście, należy zgłaszać:

  • Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, pokój nr 118 na I piętrze, tel. 41 2738242, e-mail: srodowisko@starachowice.eu;
  • Firmy Przedsiębiorstwo Usług komunalnych „FART BIS” Sp. z o.o. z Kielc. Przedsiębiorca ten funkcjonować będzie na terenie starachowickiej SSE przy ul. E. Kwiatkowskiego, telefon 728-442-730, e-mail: starachowice@fart-kielce.pl

UWAGA! Zgodnie z uchwałą Nr IX/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r., poz. 2759) - reklamacje należy składać następnego dnia roboczego do godziny 12.00 do wykazanych powyżej jednostek. Reklamacje składane po terminie nie będą uwzględnione.

Wszelkie zapytania dotyczące deklaracji i opłat należy zgłaszać:

  • do Referatu Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, pokój nr 12 na parterze, tel. 41 2738244, e-mail: deklaracjeoplata@starachowice.eu
Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept