BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zadania inwestycyjne planowane w 2022 roku

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Referat Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Starachowicach w roku 2022:

 

1. Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie

Planowane nakłady w roku 2022 – 33 458 228,30 zł

2. Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice

Planowane nakłady w roku 2022 – 9 161 984 zł

3. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego

Planowane nakłady w roku 2022 – 34 838 645,46 zł

4. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II

Planowane nakłady w roku 2022 – 38 783 591,14 zł

5. Wykonanie ul. Wiejskiej wraz z odwodnieniem

Planowane nakłady w roku 2022 –  339 000 zł

6. Wykonanie ul. Strugowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 88 437 zł

7. Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 10 000 zł

8. Wykonanie przebudowy ulicy pomiędzy ul. Smugową a ul. Myśliwską - łącznik nr 1

Planowane nakłady w roku 2022 – 715 506,30 zł

9. Wykonanie przebudowy ulicy pomiędzy ul. Smugową a ul. Myśliwską - łącznik nr 2

Planowane nakłady w roku 2022 – 198 774,52 zł

10. Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 4 000 000 zł

11. Przebudowa ul. Św. Barbary od ul. Bohaterów Westerplatte do ul. Spacerowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 200 062,61 zł

12. Przebudowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Starachowicach przy ul. Widok 3, Widok 12 i Widok 14

Planowane nakłady w roku 2022 – 7 537 635,12 zł

13. Modernizacja pasażu Staffa - etap II

Planowane nakłady w roku 2022 – 300 000 zł

14. Budowa miejsc postojowych z oświetleniem za blokiem Słoneczna 20 

Planowane nakłady w roku 2022 – 50 000 zł

15. Przebudowa Parku Kultury w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 6 250 000 zł

16. Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego

Planowane nakłady w roku 2022 – 5 241 257,02 zł

17. Modernizacja dróg na terenie miasta Starachowice wraz z infrastrukturą tj:

Budowa ul. Słowackiego etap II,  Budowa ul. Ustronie,  Budowa ul. Spokojnej,  Budowa ul. Mariańskiego, Budowa ul.Wąsika Kowalskiego, Budowa ul. Porucznika Robota, Budowa ul. Zaczkiewicza,  Budowa ul. budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Partyzantów

Planowane nakłady w roku 2022 – 110 000 zł

18. Poprawa gospodarowania wodami opadowymi w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 700 000 zł

19. Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej

Planowane nakłady w roku 2022 – 12 300 zł

20. Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2022 – 702 850,15 zł

21. Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 3 006 000 zł

22 Budowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 1

Planowane nakłady w roku 2022– 260 140 zł

23. Rozbudowa ul. Moniuszki w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Nowowiejską – 6 Września wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Moniuszki i Nowowiejska - 6 Września na skrzyżowanie z wyspą centralną typu rondo

Planowane nakłady w roku 2022 – 3 224 828,47 zł

24. Adaptacja budynku na utworzenie Filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach TYP-C wraz z pierwszym wyposażeniem – ETAP II

Planowane nakłady w roku 2022– 816 013,46 zł

 

Zadania remontowe:

1. Remont ul. Smugowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 570 000 zł

2. Remont ul. Wrzosowej od ul. Podlesie do granicy lasu w Starachowicach w istniejącym pasie drogowym

Planowane nakłady w roku 2022 – 545 000 zł

3. Remont boiska typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1, remont boiska typu Orlik oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9, remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 1 660 500 zł

4. Remont krytej pływalni w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 2 023 100 zł

5. Remont ulic: Słonecznej, Śląskiej i Duboisa w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 4 462 100 zł

6. Remont ulicy Adama Mickiewicza od km 0+000 do km 0+721 oraz od km 0+738 do km 0+1007 w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2022 – 2 121 700 zł

 

 

 

Autor: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję