BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Referat Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Starachowicach w roku 2022:

 

1. Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie

Nakłady poniesione w roku 2022 – 18 736 739,31 zł

W ramach ww. zadania zrealizowano m. in. zagospodarowanie otoczenia Parku Kultury

zagosp sck

 

2. Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice

Nakłady poniesione w roku 2022 – 6 840 701,62 zł

3. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II

Nakłady poniesione w roku 2022 – 29 228 242,99 zł

W ramach ww. zadania zakończono inwestycję pn "Rozbudowa ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Oświatową, wraz z przebudową skrzyżowania ul. Radomskiej z ul. Konstytucji 3 Maja" – koszt całkowity 5 600 762,53 zł

Zrealizowano: drogę o nawierzchni bitumicznej – dł. 1376,84 m, chodnik i ciąg pieszo-rowerowy – dł. 2186 m wraz ze zjazdami, drogę rowerową – dł. 650,2 m, zatoki autobusowe i stanowiska postojowe dla samochodów osobowych.

konstytucji 3 maja 2jpgkonstytucji 3 maja1

 

Budowa ścieżek rowerowych na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich:

1. odebrano: 3 odcinki ścieżek długości ok. 740 m

- wzdłuż ul. Staszica: łączny koszt 749 854,06 zł

- odcinek od ul. Szkolnej do pływalni: łączny koszt 233 415,31 zł

- przy ul. Kościelnej: łączny koszt 294 498,24 zł

 

ścieżka kościelna

 

2. odebrano: 2 odcinki ścieżek długości ok. 1890 m

- przy ul. 1 Maja: łączny koszt 2 045 847,03 zł

- przy ul. Kopalnianej i ul. Złotej: łączny koszt 1 722 917,36 zł

ścieżka kopalnianaścieżka maja

 

4. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego

Nakłady poniesione w roku 2022 – 20 562 807,07 zł

W ramach ww. zadania poniesiono wydatki m.in. na zagospodarowanie placów dworcowych:

- Starachowice Wsch.: prace zakończono, wykonano:

drogę wewnętrzną: ul. Kolejowa – nawierzchnia z kostki kamiennej o pow. 30,3m 2, ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego, chodniki, oznakowanie poziome i pionowe, ogrodzenie, stojaki rowerowe, ławki i kosze

kanalizację deszczową przy ul. Kolejowej

sieć teletechniczną, oświetlenie uliczne (29 słupów), monitoring przy ul. Kolejowej

- zamontowano 8 wiat przystankowych z zielonym dachem

- wykonanie 2 zielonych wiat przystankowych: - roboty w trakcie realizacji

dworzec wsch

 

5. Wykonanie ul. Wiejskiej wraz z odwodnieniem

Nakłady poniesione w roku 2022 – 338 950,43 zł całość 1 795 776,11 zł

Gmina zleciła wykonanie nowej nawierzchni ul. Wiejskiej z odcinkiem ul. Południowej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zrealizowano: odcinek ul. Południowej z kostki betonowej o dł. 176,5 m wraz kanalizacją deszczową oraz ulicę Wiejską z kostki betonowej o dł. 366,5m wraz z kanalizacją deszczową.

Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki Budżetowi Obywatelskiemu.

ul. Wiejska

 

6. Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2022 – 9 102 zł

7. Wykonanie przebudowy ulicy pomiędzy ul. Smugową a ul. Myśliwską - łącznik nr 1

Nakłady poniesione w roku 2022 – 693 111,69 zł całość 711 750,39 zł

Wykonano odcinek jezdni z kostki brukowej o dł. 325 m z chodnikami, zjazdami, progiem zwalniającym, ułożono odwodnianie liniowe, zamontowano 2 słupy oświetleniowe z oprawami

łącznik 1 cz.2łączniki myśliwska smugowa na ukończeniu 1 copy copy

8. Wykonanie przebudowy ulicy pomiędzy ul. Smugową a ul. Myśliwską - łącznik nr 2

Nakłady poniesione w roku 2022 – 122 872,36 zł całość 381 099,06 zł

Wykonano odcinek drogi z kostki brukowej o dł. 270 m wraz z kanalizacją deszczową.
Dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

lącznik nr 2 25lącznik nr 2 myśliwska smugowa13

 

9. Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2022 – 3 459 269,75 zł

10. Przebudowa ul. Św. Barbary od ul. Bohaterów Westerplatte do ul. Spacerowej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2022 – 153 614,89 zł całość 469 431,32 zł

Wykonano jezdnię z kostki betonowej o dł. 140 m wraz z oświetleniem tj. montażem 12 szt. słupów oświetleniowych z oprawami. Roboty drogowe zakończono, dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

ul. św. barbary

 

11. Przebudowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Starachowicach przy ul. Widok 3, Widok 12 i Widok 14

Nakłady poniesione w roku 2022 –  3 172 188,99 zł

12. Budowa miejsc postojowych z oświetleniem za blokiem Słoneczna 20 

Nakłady poniesione w roku 2022 – 42,60 zł

13. Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego

Nakłady poniesione w roku 2022 – 2 430 658,34 zł

14. Modernizacja dróg na terenie miasta Starachowice wraz z infrastrukturą tj:

Budowa ul. Słowackiego etap II,  Budowa ul. Ustronie,  Budowa ul. Spokojnej,  Budowa ul. Mariańskiego, Budowa ul.Wąsika Kowalskiego, Budowa ul. Porucznika Robota, Budowa ul. Zaczkiewicza,  Budowa ul. budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Partyzantów

Nakłady poniesione w roku 2022 – 103 193,01 zł

15. Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej

Nakłady poniesione w roku 2022 – 12 300 zł

16. Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice

Nakłady poniesione w roku 2022 – 702 850,15 zł

17. Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2022 – 817 439,45 zł

18. Budowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 1

Nakłady poniesione w roku 2022 – 258 577,46 zł

19. Rozbudowa ul. Moniuszki w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Nowowiejską – 6 Września wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Moniuszki i Nowowiejska - 6 Września na skrzyżowanie z wyspą centralną typu rondo

Nakłady poniesione w roku 2022 – 1 615 603,50 zł

rondo moniuszki 2

rondo moniuszki

 

Zadania remontowe:

1. Remont ul. Smugowej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2022 – 569 684,48 zł całość 819 625,58 zł

Wykonano remont drogi o dł. 567 mb: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ze zjazdami, obustronnymi krawężnikami, poboczem z kruszywa i odwodnieniem liniowym

smugow

 

2. Remont ul. Wrzosowej od ul. Podlesie do granicy lasu w Starachowicach w istniejącym pasie drogowym

Nakłady poniesione w roku 2022 – 541 969,77 zł całość 791 910,87 zł

Wykonano odcinek jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego i dł. ok. 583 mb z poboczami i zjazdami do posesji z kruszywa oraz oczyszczono i umocniono rów elementami prefabrykowanymi

wrzosowa 1

wrzosowa 2

3. Remont boiska typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1, remont boiska typu Orlik oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9, remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2022 – 1 634 641,06 zł

4. Remont ulic: Słonecznej, Śląskiej i Duboisa w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2022 – 2 472 950,83 zł

5. Remont ulicy Adama Mickiewicza od km 0+000 do km 0+721 oraz od km 0+738 do km 0+1007 w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2022 – 1 180,80 zł

 

 

 

Autor: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję