BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w roku 2018:

 

1. Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia

Planowane nakłady w roku 2018 – 84 000 zł

2. Zagospodarowanie terenu osiedla w rejonie ulicy Harcerskiej

Planowane nakłady w roku 2018 – 685 000 zł

3. Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2018 – 3 145 000 zł

4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III

Planowane nakłady w roku 2018 – 19 589 406,16 zł

5. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2018 –  178 725 zł

6. Projekt i budowa ul. Fryderyka Lempe

Planowane nakłady w roku 2018 – 480 000 zł

7. Modernizacja Obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2018 – 1 820 000 zł

Projekt zagospodarowania strzelnicy - etap I

8. Modernizacja pasażu Staffa

Planowane nakłady w roku 2018 – 1 786 740,50 zł

9. Przebudowa odcinka ul. Moniuszki od ul. 6-go Września do ul. Kieleckiej

Planowane nakłady w roku 2018 – 125 100 zł

10. Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2018 –  104 550 zł

11. Przebudowa boiska do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2018 – 2 951 870 zł

pdfProjekt zagospodarowania boiska379.96 KB

12. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2018 – 49 900 zł

13. Wykonanie ul. Słowackiego

Planowane nakłady w roku 2018 – 61 940 zł

14. Projekt rewitalizacji ulic: Licealnej, Zachodniej, Śląskiej, Warszawskiej, Bohaterów Westerplatte 8-16, Spacerowej

Planowane nakłady w roku 2018 – 51 880 zł

15. Oświetlenie ulic Wspólnej, Górzystej, Rubinowej

Planowane nakłady w roku 2018 – 21 400 zł

16. Wykonanie ul. Granicznej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2018 – 75 100 zł

17. Wykonanie ul. Kilińskiego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2018 – 104 440 zł

18. Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie

Planowane nakłady w roku 2018 –  236 909,06 zł

19. Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice

Planowane nakłady w roku 2018 –  17 196,50 zł

20. Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2018 – 38 130 zł

21. Zagospodarowanie terenu przy Dworcu Wschodnim w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2018 – 285 000 zł

22. Przebudowa ul. Kościelnej

Planowane nakłady w roku 2018 – 3 573 393 zł

23. Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Słonecznej, od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Górnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2018 – 1 317 500 zł

24. Wykonanie ul. Staropolskiej

Planowane nakłady w roku 2018 – 240 000 zł

25. Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T (ulica Szkolna) w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich

Planowane nakłady w roku 2018 – 714 620,17 zł

26. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo

Planowane nakłady w roku 2018 – 615 666,83 zł

27. Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Klilińskiego (I etap PZU-ul. Czerwonego Krzyża)

Planowane nakłady w roku 2018 – 24 000 zł

28. Wykonanie dokumentacji montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2018 – 60 000 zł

29. Przebudowa ul. Jeleniej na odcinku od ul. Pastwiska o długości ok. 50 m

Planowane nakłady w roku 2018 – 12 669 zł

30. Instalacja nowego oświetlenia na os. Michałów przy ulicach: Lenartowskiej, Stalowników, Ostrowieckiej, Powstania Styczniowego, Składowej i F. Lempe

Planowane nakłady w roku 2018 – 80 000 zł

31. Modernizacja nawierzchni oraz chodników ulicy Parkowej

Planowane nakłady w roku 2018 – 17 220 zł

32. Dokumentacja projektowa budowy ulic: Stroma, Botaniczna, Spokojna

Planowane nakłady w roku 2018 – 240 zł

33. Wykonanie oświetlenia w rejonie ulic: Zacisze, Zwierzyniecka,Gruntowa, Owocowa, Kwiatowa

Planowane nakłady w roku 2018 – 10 000 zł 

34. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach

- ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Planowane nakłady w roku 2018 – 111 000 zł 

35. Wykonanie ulic Łazy i Wspólnej

Planowane nakłady w roku 2018 – 46 760 zł

36. Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Górnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2018 – 14 760 zł

37. Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. 8-go Maja

Planowane nakłady w roku 2018 – 33 000 zł

38. Wykonanie odcinka ulicy Jeleniej

Planowane nakłady w roku 2018 – 52 000 zł

39. Wykonanie ul. Letniskowej

Planowane nakłady w roku 2018 – 35 000 zł

40. Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 7

Planowane nakłady w roku 2018 – 27 060 zł

41. Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice

Planowane nakłady w roku 2018 – 10 000 zł

42. Przebudowa zaplecza technicznego transportu zbiorowego

Planowane nakłady w roku 2018 – 100 900 zł

43. Przebudowa systemu odwodnienia istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6

Planowane nakłady w roku 2018 – 40 000 zł

44. Budowa ul. Polnej w Starachowicach (kolejny etap)

Planowane nakłady w roku 2018 – 240 000 zł

45. Wykonanie ul. Zacisze w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2018 –  400 zł

46. Budowa oświetlenia drogi gminnej - fragment ul. Żytniej

Planowane nakłady w roku 2018 – 31 200 zł

47. Budowa drogi łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Prądzyńskiego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2018 – 510 000 zł

48. Starachowice przyjazne środowiaku - budowa ścieżek rowerowych

Planowane nakłady w roku 2018 – 6 656,65 zł

49. Remont nawierzchni ulicy Skałka

Planowane nakłady w roku 2018 – 106 000 zł

50. Remont ul. Jana Pawła II w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2018 – 6 480 000 zł

51. Remont drogi gminnej nr 304212T ul. Wierzbowa w Starachowicach od km 0+259 do km 0+629

Planowane nakłady w roku 2018 – 857 882 zł

52. Remont drogi gminnej nr 304169T ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Starachowicach od km 0+000 do km 0+375

Planowane nakłady w roku 2018 – 728 836 zł

Autor: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję