BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Inwestycje planowane w 2021 roku

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Referat Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Starachowicach w roku 2021:

 

1. Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice

Planowane nakłady w roku 2021 – 3 709 232,09 zł

2. Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice

Planowane nakłady w roku 2021 – 8 973 184 zł

3. Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie 

Planowane nakłady w roku 2021 – 31 983 876,12 zł

4. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego

Planowane nakłady w roku 2021 – 18 998 502,47 zł

5. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II

Planowane nakłady w roku 2021 – 16 945 795,85 zł

6. Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2021 –  850 000 zł

7. Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 3 727 000 zł

8. Budowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 1

Planowane nakłady w roku 2021 – 1 780 000 zł

9. Przebudowa ul. Witolda Lutosławskiego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 –  141 000 zł

10. Przebudowa ul. Witolda Lutosławskiego w Starachowicach – etap II

Planowane nakłady w roku 2021 – 499 000 zł

11. Wykonanie ul. Licealnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 –  300 000 zł

12. Wykonanie ul. Wspólnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 –  250 000 zł

13. Przebudowa gruntowego odcinka ul. Łazy za Kościołem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 400 000 zł

14. Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach – etap II

Planowane nakłady w roku 2021 –  400 000 zł

15. Wykonanie ul. Zacisze i ul. Zwierzynieckiej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 1 218 169,65 zł

16. Wykonanie ul. Stalowników wraz z oświetleniem

Planowane nakłady w roku 2021 –  300 000 zł

17. Wykonanie ul. Wachmistrza Tarzana w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 –  205 000 zł

18. Wykonanie ul. Wiejskiej wraz z odwodnieniem

Planowane nakłady w roku 2021 – 1 490 000 zł

19. Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Kilińskiego - etap II

Planowane nakłady w roku 2021 – 300 000 zł

20. Wykonanie przebudowy ulicy pomiędzy ul. Smugową a ul. Myśliwską - łącznik nr 1

Planowane nakłady w roku 2021 – 300 000 zł

21. Wykonanie przebudowy ulicy pomiędzy ul. Smugową a ul. Myśliwską - łącznik nr 2

Planowane nakłady w roku 2021 – 250 000 zł

22. Wykonanie ul. Strugowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 90 000 zł

23. Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Górnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 265 000 zł

24. Budowa drogi gminnej – ul. Turystyczna w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 320 000 zł

25. Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 3 000 000 zł

26. Przebudowa drogi gminnej 304189T ul. Spacerowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 322 864 zł

27. Przebudowa ul. Św. Barbary od ul. Bohaterów Westerplatte do ul. Spacerowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 310 000 zł

28. Rozbudowa ul. Moniuszki w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Nowowiejską – 6 Września wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Moniuszki i Nowowiejska - 6 Września na skrzyżowanie z wyspą centralną typu rondo

Planowane nakłady w roku 2021 – 259 000 zł

29. Adaptacja budynku na utworzenie Filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach TYP-C wraz z pierwszym wyposażeniem – ETAP I

Planowane nakłady w roku 2021 – 1 145 175 zł

30. Przebudowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Starachowicach przy ul. Widok 3, Widok 12 i Widok 14

Planowane nakłady w roku 2021 – 3 000 000 zł

 

31. Remont ul. Smugowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 –  250 000 zł

32. Remont ul. Łącznej od ul. Podlesie do granicy lasu w Starachowicach w istniejącym pasie drogowym

Planowane nakłady w roku 2021 – 350 000 zł

33. Remont ul. Wrzosowej od ul. Podlesie do granicy lasu w Starachowicach w istniejącym pasie drogowym

Planowane nakłady w roku 2021 – 250 000 zł

34. Remont dróg gminnych dofinansowywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Planowane nakłady w roku 2021 – 1 000 000 zł

 

Autor: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję