BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Inwestycje lata ubiegłe

Zadania inwestycyjne realizowane przez Referat Inwestycji Miejskich w latach 2013-2015

 

Dane dotyczące kosztów realizacji poszczególnych inwestycji w rozbiciu na lata zawiera tabela poniżej:

 

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Zadanie wieloletnie, realizacja w terenie w latach 2014-2015 r.

Zadanie dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

Inwestycja obejmowała wymianę instalacji c.w.u i c.o. wraz z grzejnikami, stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, dachów i fundamentów oraz wykonanie prac dodatkowych i uzupełniających związanych z termomodernizacją.

W wyniku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych nastąpi ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię cieplną, redukcja mocy grzewczej kotłów i zmniejszenie ilości spalanego paliwa, co spowoduje redukcję zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania nośnika energii, w tym pyłów.

W ramach zadania roboty wykonywano w 7 obiektach:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany ADMA Marian Macias Rytwiany

 

Inwestycja PRZEDsp1 przedInwestycja PO
sp1 po termomodrnizacji

Szkoła Podstawowa Nr 1 - przed i po realizacji inwestycji

  sp1 przed

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 – wykonawca KROBEL Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Starachowice

 Inwestycja PRZEDSP nr 2 przed trmomodernizacją
Inwestycja POSzkoła Podstawowa Nr 2 - po termomodernizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 - przed i po realizacji inwestycji

1

 

Szkoła Podstawowa Nr 6 – wykonawca KROBEL Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Starachowice

Inwestycja PRZEDSP 6 przed termomodernizacją

Inwestycja POsp6 po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 6 – wykonawca Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „POCHBUD” Pocheć Stanisław Włodarczyk Jerzy, Spółka jawna, Starachowice

Inwestycja PRZEDPrzedszkole Miejskie Nr 6 przed

Inwestycja POPrzedszkole Miejskie po termomodernizacji
 

Przedszkole Miejskie Nr 15 – wykonawca Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „POCHBUD” Pocheć Stanisław Włodarczyk Jerzy, Spółka jawna Starachowice

Inwestycja PRZEDPM Nr 15 przed termomodernizacją

Inwestycja POPM nr 15 po termomodernizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 13 – wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe RAKSO Jacek Gaj, Kielce

Inwestycja PRZEDPM nr 13 przed termomodernizacją

Inwestycja POPM Nr 13 po termomodernizacji

Przedszkole Miejskie Nr 14 – wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy, Kosowy

Inwestycja PRZEDPM 14 przed termomodrnizacją

Inwestycja POPM nr 14 po termomodernizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  Budowa nowych mieszkań socjalnych w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej

Zadanie wieloletnie, realizacja w latach 2014-2016 r.

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane inż. Andrzej Król, Kajetanów.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zakłada:

budowę budynku socjalnego o 34 lokalach mieszkalnych, zaopatrzonych w media wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zaawansowanie rzeczowe inwestycji ok. 60-70%. Zaawansowanie finansowe 36%. Do 2015 roku wykonano: stan surowy budynku z pokryciem dachu papą oraz kładkę ze schodami zewnętrznymi, mur oporowy, 80 % docieplenia, wykonano instalację elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną do ZKP, wykonano przekładkę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, trwają prace związane z wykonaniem zagospodarowania terenu, rozpoczęto tynki wewnętrzne na parterze i na I piętrze. Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna wykonana w 100 %, instalacja wody wykonana w 50%.Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat na wsparcie tworzenia lokali socjalnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 30% środków kwalifikowanych na zadaniu - w 2015 dotacja wyniosła 286 909,65 zł.

 

budynek socjalny ul. Ostrowiecka w trakcie budowy

budyek socjalnyprz ul. Ostrowieckiej w trakcie budowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Przebudowa ulic w osiedlu Brazylia wraz z przebudową infrastruktury technicznej ulic: Polnej, Przeskok, Zaułek

Zadanie wieloletnie, realizacja w terenie w 2015 r.

Nazwa wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zbig-Bet” Spółka Cywilna Radom.

Zadanie dofinansowane w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych tj. wg umowy dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój wysokości 383 355 zł.

Realizacja inwestycji obejmowała: powierzchnia dróg: ok. 4000 m2 z okrawężnikowaniem, powierzchnia chodników (bez zjazdów): ok. 700 m2, powierzchnia chodników - zjazdy: ok. 600 m2.

W miesiącu listopadzie wykonano, w ramach robót uzupełniających, łącznik ulic pomiędzy ul. Przeskok a Zaułek.

Inwestycja PRZEDul. Polna, Przeskok, Zaułek

 Inwestycja POpolnapo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach

 

Zadanie wieloletnie, realizacja w terenie w 2015 r.

Nazwa wykonawcy Firma EUROCOURT Sp. z o.o., Radom

Finansowanie i realizacja:

Budowa boiska wielofunkcyjnego – nawierzchnia sztuczna trawa, boisko do piłki ręcznej, do tenisa, do siatkówki, dwa boiska do koszykówki, bieżnia prosta i okólna, piłkochwyty, ogrodzenie, monitoring,

Zadanie dofinanowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w Ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej w wysokości 27,3 % środków kwalifikowanych na zadaniu - w kwocie 178 300 zł.

Inwestycja w trakcie realizacjiBoisko przy SP 12 w trakcie realizacji

 Inwestycja POBoisko przy SP 12 po realizacji
 

5. Adaptacja i wyposażenie I piętra Galerii Skałka na utworzenie "Domu Senior-WIGOR"

 

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy w 2015 r. na Sesji RM w czerwcu.

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe MTM-II Marek Wysocki, Anatol Ochyński Starachowice

Finansowanie i realizacja:

Przebudowa części I piętra Galerii Skałka w Starachowicach na utworzenie Domu Senior Wigor. Po przebudowie powierzchnia pomieszczeń wynosi 264,6 m2

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Koszt realizacji inwestycji to ok. 323,7 tys. zł. - kwota dofinansowania prac adaptacyjnych to 180 tys. zł.

 

6. Przebudowa ul. Dwernickiego w Starachowicach

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy w 2015 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa wykonawcy: „STOLBUD” Wąchock - dokumentacja projektowo kosztorysowa, „DROGBUD” Ostrowiec Świętokrzyski – realizacja robót

Finansowanie i realizacja:

W 2015 r. opracowano dokumentację projektowo kosztorysową oraz zrealizowano odcinek drogi o długości 263,17 m i chodniki o powierzchni 736 m2.

Koszt realizacji inwestycji took. 296 tys. zł.

Inwestycja PRZEDul. Dwernickiego przed inwestycją

  Inwestycja trakcie realizacjiul. Dwernickiego w trakcie realizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Przebudowa ul. Powstania Styczniowego

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy w 2015 r. w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych.

Nazwa wykonawcy: „MOBIS" Sławomir Zieliński

Finansowanie i realizacja:

Wybudowano odcinek drogi z kostki betonowej o długości 105 m, powierzchnia ulicy 375 m2, długość krawężników 225.

Koszt realizacji inwestycji to ok. 78 tys. zł.

Inwestycja PRZEDul. Powstania Styczniowego przed realizacją

Inwestycja POul. Powstania Styczniowego po realizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze zadania roku 2015

Wydatki poniesione

w 2015 r.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze 6 853 817,73 zł
Budowa nowych mieszkań socjalnych w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej 1 353 139,45 zł
Remont ulic w osiedlu Brazylia wraz z przebudową infrastruktury technicznej ulic: Polnej, Przeskok, Zaułek 1 092 165,27 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach 659 780,52 zł
Adaptacja i wyposażenie I piętra Galerii Skałka na utworzenie "Domu Senior-WIGOR" 323 713,21 zł
"Bezpieczne osiedle - monitoring" - Montaż kamer monitoringu miejskiego przy ul. Granicznej, Kopalnianej oraz ul. Złote 312 485,78 zł
Przebudowa ul. Dwernickiego w Starachowicach 296 275,05 zł
Ulepszenie nawierzchni ul. Mieszała 232 025,32 zł
Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia (ul. dr Andrzeja) 186 140,79 zł
Zadania PIL:
Przebudowa ul. Powstania Styczniowego 73 932,66 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Jana Pawła II a 6-go Września w Starachowicach 34 212,38 zł

 

 

Najważniejsze zadania roku 2014 Wydatki poniesione

w 2014 r.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach  5 494 480,29 zł
Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach 3 105 203,43 zł
Modernizacja boiska treningowego (tzw Sahary) przy ul. Szkolnej w Starachowicach 240 167,85 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II  118 535,50 zł
Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu - dotacja celowa 891 645,51 zł

 

 mr rynekum2
mr sckum2mr sp11um2mr sp10um2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Najważniejsze zadania roku 2013

Wydatki poniesione

w 2013 r

Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach 8 575 619,71 zł
Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej  3 758 203,80 zł
Zagospodarowanie terenu – uzbrojenie i nawierzchnie uliczne z kompleksowym odwodnieniem – ul. Wylotowa, Dobra, Doktorska 639 275,96 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach 587 788,67 zł
Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu - dotacja celowa 605 895,37 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję