BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane oraz planowane do realizacji przez Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w 2016 r.

Inwestycje zrealizowane w 2016 r. oddane do użytkowania

 1. W miesiącu marcu uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji pn „Budowa budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne wraz z budową przyłączy i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ostrowieckiej w Starachowicach” - zrealizowaną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane inż. Andrzej Król z Kajetanowa. W ramach tego przedsięwzięcia przy ul. Ostrowieckiej powstał trzykondygnacyjny budynek z 34 mieszkaniami (średnia powierzchnia mieszkania 28,20 m2) o powierzchni użytkowej 1 119 m2  (w tym powierzchnia mieszkań 958 m2 ). 
W sąsiedztwie obiektu wykonano miejsca parkingowe oraz plac zabaw dla dzieci.

Koszt realizacji budowy budynku socjalnego przy ul. Ostrowieckiej to ok. 2 miliony złotych.

                                                                                                                    

inwestycja w trakcie budowybudy.socjw trakcie

inwestycja po zakończeniubudynek socj po

 Gmina Starachowice na realizację tego przedsięwzięcia uzyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości ok. 585 tys.

 

 

 

 

2. W maju 2016 r. do użytku mieszkańców oddana została ulica Parcelowa. Wykonawcą była firma BUDROMEX Radom Emilia Podsiadła. Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na długości 486 mb wraz z wjazdami do posesji oraz przestawienie 2 słupów telekomunikacyjnych.

               Wartość zrealizowanej inwestycji to ok. 317 tys. zł. inwestycja przedparcelowa przed    inwestycja poparcelowapomoje

 

 

 

 

 

3. Protokołem odbioru z dnia 23.06.2016 r. zakończyła się realizacja oświetlenia odcinka ulicy Smugowej od ul. Moniuszki do ul. Podlesie. Zakres robót tj. linię oświetleniową kablową o dł. 322 mb (8 sztuk słupów stalowych wys. 8 m) zrealizowała firma Zakła Elektryczny Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Jarosław Bojanowicz z Sukowa. Wartość zrealizowanej inwestycji to ok. 47 tys. zł.

 

mieszała

 4. Zakończył się również kolejny etap remontu nawierzchni ul. Mieszała odcinek I, II, III, oraz ul. Bema (odcinek V) realizowany w ramach zadania w budżecie pn. „Ulepszenie nawierzchni ul. Mieszała”. Wykonawcą była firma DROGMAR. Koszt prac to ponad 300 tysięcy złotych. W 2016 r. wykonano remont ulicy Bema o powierzchni - 340,5 m2 i ulicy Mieszała o powierzchi 1 346,93 m2 - długość 456 m.

 

 

 

 

 ul. Południowa przed przebudowąul. południowejprzed nr1ul. Południowa po przebudowieprzebudowa ulic pd części miasta - ul. Południowa5. Na początku grudnia 2016 r. zakończyła się inwesycja pn. "Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia"

Łączny koszt poniesiony w 2016 r. inwestycji to ok. 4 mln 212 tys. zł, uzyskane dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” ok. 1 mln 784 tys. zł. 

ul. Żytnia po przebudowieżytnia Wykonano:

1. remont ulicy Żytniej na odcinku od Mjr Nurta do ul. Smugowej. Inwestycja obejmowała wymianę nawierzchni drogowej, budowę kanalizacji wodnej i przebudowę skrzyżowań ulicy Żytniej z ul. Smugową i ul Mjr Nurta.
2. w zakończonym wcześniej, I etapie wykonano przebudowę ulic: Południowej, Majora Nurta oraz fragment ulicy Żytniej (na odcinku od ul. Południowej do ul. Mjr Nurta). W ramach tego zadania wykonana została nowa nawierzchnia ul. Południowej wraz z podbudową, zjazdy do posesji i zatoki autobusowe. Na ul. Majora Nurta drogę żużlową zastąpiła nowa nawierzchnia z betonowej kostki, wybudowano chodniki. W ramach zadania przebudowano skrzyżowania oraz w pasie drogowym wykonana została kanalizacja deszczowa.

projektowanieikonaWykonane projekty:

1. Dokumentacja ul. Południowa cz. 1

2. Dokumentacja ul. Południowa cz. 2

3. Dokumentacja ul. Mjr. Nurta

4. Dokumentacja ul. Żytnia

 

6.  Wykonanie oświetlenia pasażu od ul. Skalistej do ul. Kościelnej wraz z projektem

Oświetlenie skałka 2

 

Zaistalowano 15 słupów - wykonawca to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TRANS-ENERGO POŁANIEC.

Koszt prac to ponad 46 tys. zł.

 

 

7. Doświetlenie ul. Pastwiska

Zaistalowano 6 słupów - wykonawca to firma Z.P.H.U. „ELEKTRO-KOMPLEKS” ze Starachowic. Koszt prac to 27 tys. zł.

 

8. Wykonanie oświetlenia dróg i ciągów pieszych w obrębie Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Starachowicach

oświetlenie PM nr 7
Zaistalowano 10 słupów - wykonwca to Zakład Elektryczny Usługowo – Produkcyjno - Handlowy z Daleszyc.

Koszt inwestycji to ponad 43 tys. zł.

 

 

9. Rozbudowa parkingu przy ul. Kościelnej

W ramach tego przedsięwzięcia powstało 46 miejsc postojowych w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Prinwestycja przedkoscielna przedojekt zgłoszony został do Budżetu Obywatelskiegoinwestycja pokościelna po
pn:  Przebudowa parkingu przy ul. Kościelnej 36 i 40 w Starachowicach.
W ramach inwestycji wykonano tu przebudowę jezdni, powstały nowe chodniki, przebudowano oświetlenie zmieniając lokalizację 3 lamp oświetleniowych, odtworzono zieleń, wykonano również odwodnienia parkingu.

Koszt to ok. 231 tys. zł.

Wykonawcą inwestycji był Zakład Usług Wodnych i Komunalnych, Łukasz Misztal.

 

10. Zagospodarowanie terenu osiedla w rejonie ulicy Harcerskiej

Roboty budowlane wykonywane na podstawie dokumentacji w ramach zamówienia „Wykonanie utwardzeń placu, chodników, miejsc postojowych w rejonie harcówki (etap I)”. Wykonano plac z kostki brukowej o powierzchni 722,62 m2, chodnik z kostki brukowej o powierzchni 362,50 m2, ustawiono 8 ławek i 3 kosze. Poniesione koszty prac to ok. 262 tys zł.

inwestycja pozhp2inwestycja poskwer przy Harcówce

Gmina poniosła także w 2016 roku wydatek 92 742 zł jako dotacja celowa dla Starostwa Starachowice dla opracowania dokumentacji dla zadania "Rozbudowa układu komunikacyjnego północnej części miasta Starachowice poprzez wykonanie połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T – ulicą Szkolną oraz przebudowę dwóch skrzyżowań tj. drogi 744 z ul. Batalionów Chłopskich oraz drogi 744 z ul. Szkolną na skrzyżowania typu rondo"

 

Zrealizowane zostały także dwie inwestycje w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych,

gdzie wykonawcą był Zakłąd Usług Wodnych i Komunalnych Adama Węgrzeckiego ze Starachowic tj.:

Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach - poniesione nakłady to ok. 30 tys. zł. Zrealizowano budowę 10 miejsc postojowych z kostki betonowej o łącznej powierzchni 130,5 m2 oraz budowę chodnika z kostki betonowej o powierz. 45 m2

 inwestycja w trakciepilsp12inwestycja popilsp12po

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz

Budowa odcinka miejskiej drogi wraz z chodnikiem przy budynku mieszkalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 29, gdzie wykonano remont fragmentu ulicy na odcinku 70 m wraz chodnikiem o łącznej powierzchni 284 m2, chodnik z kostki betonowej o pow. ok. 73 m2 za kwotę ok. 54 tys. zł.

inwestycja w trakcie realizacjiDroga i chodnik przy Konstytycji 3 Maja

 inwestycja popilkonstytucjipo2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe inwestycje: 

Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Kilińskiego (I etap PZU-Czerwonego Krzyża)

Planowane nakłady w roku 2016 – 51 720 zł

Modernizacja pasażu Staffa 

Planowane nakłady w roku 2016 – 83 000 zł

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej

Planowane nakłady w roku 2016 – 1 244 000 zł

Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2016 – 85 000 zł

Budowa ulicy Piaskowej w Starachowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Planowane nakłady w roku 2016 – 259 360 zł

Boiska SP 10 i gim 4Inwestycja w trakcie realizacji

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego, mini boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach 

Planowane nakłady w roku 2016 – 1 130 000 zł

 

 

 

Budowa drogi od ul. Kościelnej do ul. Staropolskiej – I etap, przygotowanie inwestycji w zakresie wykupu nieruchomości oraz projekt budowlany

Planowane nakłady w roku 2016 – 70 000 zł

Przebudowa ul. Miodowej od ul. 6-go Września do ul. Myśliwskiej i ul. Smugowej

Planowane nakłady w roku 2016 – 146 000 zł

Modernizacja ul. Kościelnej, ul. Słonecznej, ul. Żeromskiego

Planowane nakłady w roku 2016 – 38 000 zł

Projekt budowy ul. Spadowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2016 – 90 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III

Planowane nakłady w roku 2016 – 83 868,34 zł

Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2016 – 200 000 zł

Modernizacja Starachowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Planowane nakłady w roku 2016 – 6 150 zł

Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2016 – 7 380 zł

Przebudowa drogi między garażami w rejonie ulic Majówka, 9 Maja, Lipowa

Planowane nakłady w roku 2016 – 15 500 zł

Przebudowa ulic osiedla LAS z wykonaniem kanalizacji burzowej

Planowane nakłady w roku 2016 – 28 659 zł

Modernizacja obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2016 – 181 000 zł

Przebudowa ul. Jana Pawła II w Starachowicach - projekt

Planowane nakłady w roku 2016 – 90 000 zł

Budowa odcinka ul. Żytniej między ul. Smugową a ul. Mjr Nurta - projekt

Planowane nakłady w roku 2016 – 27 000 zł

Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej

Planowane nakłady w roku 2016 – 111 500 zł

Budowa ul. Polnej w Starachowicach (kolejny etap)

Planowane nakłady w roku 2016 – 40 000 zł

Budowa ul. Łazy wraz z odwodnieniem

Planowane nakłady w roku 2016 – 436 000 zł

Budowa bieżni 3-torowej prostej, z oddzielnymi rozbiegami do skoku w dal (Szkoła Podstawowa Nr 6)

Planowane nakłady w roku 2016 – 7 000 zł

Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2016 – 25 830 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 744 Radom – Wierzbica -Starachowice – ulica Radomska - na odcinku od projektowanej obwodnicy Starachowic do ul. Szkolnej

Planowane nakłady w roku 2016 (dotacja celowa) – 35 815 zł

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję