BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zadania inwestycyjne planowane w 2023 roku

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Referat Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Starachowicach w roku 2023:

1. Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie

Planowane nakłady w roku 2023 – 20 579 670,67 zł

2. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego

Planowane nakłady w roku 2023 – 8 627 695,70 zł

3. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II

Planowane nakłady w roku 2023 – 17 573 160,78 zł

4. Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2023 – 8 566 100 zł

5. Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2023 – 16 577 362,35 zł

6. Przebudowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Starachowicach przy ul. Widok 3, Widok 12 i Widok 14

Planowane nakłady w roku 2023 – 4 910 903,33 zł

7. Modernizacja pasażu Staffa - etap II

Planowane nakłady w roku 2023 – 1 126 874,00 zł

8. Przebudowa ulic Chopina, Pileckiego oraz Radoszewskiego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2023 – 560 000 zł

9. Przebudowa Parku Kultury w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2023– 10 700 000 zł

10. Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego

Planowane nakłady w roku 2023 – 6 313 199,45 zł

11. Modernizacja dróg na terenie miasta Starachowice wraz z infrastrukturą tj:

Budowa ul. Słowackiego etap II, Budowa ul. Ustronie, Budowa ul. Spokojnej, Budowa ul. Mariańskiego, Budowa ul.Wąsika Kowalskiego, Budowa ul. Porucznika Robota, Budowa ul. Zaczkiewicza, Budowa ul. budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Partyzantów

Planowane nakłady w roku 2023 – 11 825 000 zł

12. Budowa miejsc postojowych z oświetleniem za blokiem Słoneczna 20

Planowane nakłady w roku 2023 – 70 000 zł

13. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2023 – 2 700 000 zł

14. Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2023 – 250 000 zł

15. Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2023 – 2 644 000 zł

16. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowej na terenie miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2023 – 10 450 000 zł

17. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej – etap III

Planowane nakłady w roku 2023 – 196 183,42 zł

18. Rozbudowa ul. Moniuszki w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Nowowiejską – 6 Września wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Moniuszki i Nowowiejska - 6 Września na skrzyżowanie z wyspą centralną typu rondo

Planowane nakłady w roku 2023 – 3 649 016,80 zł

19. Zapewnienie wolnych od barier pionowych przestrzeni komunikacji budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2023 – 300 000 zł

20. Budowa tężni solankowej na osiedlu Wzgórze - Etap IV

Planowane nakłady w roku 2023 – 272 240 zł

21. Budowa skateparku pod skałkami przy al. Armii Krajowej

Planowane nakłady w roku 2023 – 282 055,30 zł

Zadania remontowe:

1. Remont krytej pływalni w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2023 – 2 779 100 zł

2. Remont ulic: Słonecznej, Śląskiej i Duboisa w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2023 – 2 165 104,80 zł

3. Remont ulicy Adama Mickiewicza od km 0+000 do km 0+721 oraz od km 0+738 do km 0+1007 w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2023 – 3 426 221 zł

Autor: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję