BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zadania inwestycyjne planowane w 2019 roku

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w roku 2019:

 

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III

Planowane nakłady w roku 2019 – 2 915 000 zł

2. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 4 988 431,19 zł

3. Wykonanie ul. Spadowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 410 000 zł

4. Modernizacja Obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 4 907 890,72 zł

5. Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 7 553 461,68 zł

6. Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie

Planowane nakłady w roku 2019 – 9 484 190,92 zł

7. Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 - pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego

Planowane nakłady w roku 2019 – 65 010,40 zł

8. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2019 – 40 000 zł

9. Wykonanie ul. Słowackiego

Planowane nakłady w roku 2019 – 400 000 zł

10. Wykonanie ul. Granicznej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 1 220 000 zł

11. Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2019 – 101 000 zł

12. Wykonanie odcinka ul. Jeleniej

Planowane nakłady w roku 2019 – 87 331 zł

13. Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice

Planowane nakłady w roku 2019 – 5 721 784,50 zł

14. Dokumentacja projektowa budowy ulic: Stroma, Botaniczna, Spokojna

Planowane nakłady w roku 2019 – 42 360 zł

15. Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Słonecznej, od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Górnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 –  130 212,16 zł

16. Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. 8-go Maja

Planowane nakłady w roku 2019 – 83 000 zł

17. Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 7

Planowane nakłady w roku 2019 – 100 000 zł

18. Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice

Planowane nakłady w roku 2019 – 4 408 575,25 zł

19. Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 330 998 zł

20. Wykonanie ul. Zacisze w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 29 600 zł

21. Starachowice przyjazne środowisku – budowa ścieżek rowerowych

Planowane nakłady w roku 2019 – 634 116,44 zł

22. Zagospodarowanie terenu osiedla w rejonie ulicy Harcerskiej

Planowane nakłady w roku 2019 – 211 964,24 zł

23. Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 329 000 zł

24. Budowa miejsc postojowych przy ul. Harcerskiej 6

Planowane nakłady w roku 2019 – 52 000 zł

25. Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego

Planowane nakłady w roku 2019 – 52 000 zł

26. Projekt rewitalizacji obszaru osiedla „Brazylia” obejmującego ulice: Zgodna, Zgodna 8-12, Cmentarna, Sąsiedzka, Cicha, Lachy, Brzozowa

Planowane nakłady w roku 2019 – 52 000 zł

27. Wykonanie projektu ul. Witolda Lutosławskiego na odcinku pomiędzy ul. Jana Pawła II i ul. Ignacego Paderewskiego

Planowane nakłady w roku 2019 – 51 939 zł

28. Wykonanie dokumentacji projektowej dla części ul. Kopalnianej uwzględniającej wykonanie nowego parkingu vis a vis pasażu handlowego przy ul. Kopalnianej (od zatoki autobusowej do przejścia dla pieszych)

Planowane nakłady w roku 2019 – 52 000 zł

29. Utwardzenie drogi dojazdowej za pomocą płyt ażurowych (fragment ulicy Sadowej)

Planowane nakłady w roku 2019 – 52 000 zł

30. Wykonanie projektu ul. Wiejskiej wraz z odwodnieniem

Planowane nakłady w roku 2019 – 52 000 zł

31. Budowa odcinka ul. Moniuszki, od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 1 685 066,40 zł

32. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Ustronie w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 21 500 zł

33. Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Kilińskiego

Planowane nakłady w roku 2019 – 20 000 zł

34. Wykonanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6, poprzez dobudowę sali gimnastycznej, szatni i sal lekcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą

Planowane nakłady w roku 2019 – 45 000 zł

35. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego

Planowane nakłady w roku 2019 – 250 000 zł

36. Przebudowa ul. Krańcowej w Starachowicach w km 0+000 do km 1+038,75

Planowane nakłady w roku 2019 – 469 002 zł

37. Zagospodarowanie terenu przy Dworcu Wschodnim w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 282 900 zł

38. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach – ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Planowane nakłady w roku 2019 – 110 700 zł

39. Oświetlenie odcinka ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w rejonie skrzyżowania z Aleją Niepodległości

Planowane nakłady w roku 2019 – 10 950 zł

40. Wykonanie ul. Kilińskiego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 104 000,01 zł

41. Remont dróg gminnych dofinansowywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:

1. Remont drogi gminnej nr 304 237T ul. Żytnia od km 0+366 do km 1+629
2. Remont drogi gminnej nr 304 185T ul. Stroma od km 0+000 do km 0+255
3. Remont drogi gminnej nr 304 147T ul. Podlesie od km 0+000 do km 0+790
4. Remont drogi gminnej nr 304121T ul. Na Szlakowisku w Starachowicach od km 0+000 do km 0+525.

Planowane nakłady w roku 2019 – 5 209 925 zł

42. Remont nawierzchni drogi łącznika między ulicami Turystyczna i Składowa

Planowane nakłady w roku 2019 – 52 000 zł

43. Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach - pielęgnacja zieleni

Planowane nakłady w roku 2019 – 6 000 zł

44. Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Żytniej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 40 000 zł

45. Remont drogi gminnej nr 304 035T ul. Dolna od km 0+000 do km 0+267

Planowane nakłady w roku 2019 – 692 000 zł

46. Remont ul. Fryderyka Lempe wraz z remontem mostu na rzece Kamiennej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 900 000 zł

Autor: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję