BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zadania inwestycyjne planowane w 2019 roku

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w roku 2019:

 

1. Przebudowa ul. Miodowej od ul.6-go Września do ul. Myśliwskiej i ul. Smugowej

Planowane nakłady w roku 2019 – 500 000 zł

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III

Planowane nakłady w roku 2019 – 2 915 000 zł

3. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 4 984 052,71 zł

4. Projekt i budowa ul. Fryderyka Lempe

Planowane nakłady w roku 2019 – 860 000 zł

5. Wykonanie ul. Spadowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 400 000 zł

6. Modernizacja Obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 4 400 000 zł

7. Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 4 522 706 zł

8. Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 - pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego

Planowane nakłady w roku 2019 – 65 010,40 zł

9. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2019 –  200 000 zł

10. Wykonanie ul. Słowackiego

Planowane nakłady w roku 2019 – 400 000 zł

11. Projekt rewitalizacji ulic: Licealnej, Zachodniej, Śląskiej, Warszawskiej, Bohaterów Westerplatte 8-16, Spacerowej

Planowane nakłady w roku 2019 – 150 000 zł

12. Wykonanie ul. Granicznej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 610 000 zł

13. Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie

Planowane nakłady w roku 2019 – 9 484 190,92 zł

14. Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2019 – 101 000 zł

15. Przebudowa ul. Jeleniej na odcinku od ul. Pastwiska o długości ok. 50 m

Planowane nakłady w roku 2019 – 87 331 zł

16. Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice

Planowane nakłady w roku 2019 – 5 921 784,50 zł

17. Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 1 612 000 zł

18. Budowa budynku na potrzeby noclegowni

Planowane nakłady w roku 2019 – 70 000 zł

19. Modernizacja nawierzchni oraz chodników ulicy Parkowej

Planowane nakłady w roku 2019 – 182 780 zł

20. Dokumentacja projektowa budowy ulic: Stroma, Botaniczna, Spokojna

Planowane nakłady w roku 2019 – 42 360 zł

21. Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. 8-go Maja

Planowane nakłady w roku 2019 – 43 000 zł

22. Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 7

Planowane nakłady w roku 2019 – 72 940 zł

23. Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice

Planowane nakłady w roku 2019 – 4 408 575,25 zł

24. Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 500 000 zł

25. Wykonanie ul. Zacisze w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 29 600 zł

26. Starachowice przyjazne środowisku – budowa ścieżek rowerowych

Planowane nakłady w roku 2019 – 634 116,44 zł

27. Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 600 000 zł

28. Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2019 – 329 000 zł

29. Budowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 1

Planowane nakłady w roku 2019 – 600 000 zł

30. Budowa miejsc postojowych przy ul. Harcerskiej 6

Planowane nakłady w roku 2019 – 52 000 zł

31. Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego

Planowane nakłady w roku 2019 – 52 000 zł

32. Projekt rewitalizacji obszaru osiedla „Brazylia” obejmującego ulice: Zgodna, Zgodna 8-12, Cmentarna, Sąsiedzka, Cicha, Lachy, Brzozowa

Planowane nakłady w roku 2019 – 52 000 zł

33. Wykonanie projektu ul. Witolda Lutosławskiego na odcinku pomiędzy ul. Jana Pawła II i ul. Ignacego Paderewskiego

Planowane nakłady w roku 2019 – 51 939 zł

34. Wykonanie dokumentacji projektowej dla części ul. Kopalnianej uwzględniającej wykonanie nowego parkingu vis a vis pasażu handlowego przy ul. Kopalnianej (od zatoki autobusowej do przejścia dla pieszych)

Planowane nakłady w roku 2019 – 52 000 zł

35. Utwardzenie drogi dojazdowej za pomocą płyt ażurowych (fragment ulicy Sadowej)

Planowane nakłady w roku 2019 – 52 000 zł

36. Wykonanie projektu ul. Wiejskiej wraz z odwodnieniem

Planowane nakłady w roku 2019 – 52 000 zł

37. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego

Planowane nakłady w roku 2019 – 250 000 zł

38. Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach - pielęgnacja zieleni

Planowane nakłady w roku 2019 – 6 000 zł

39. Remont dróg gminnych dofinansowywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w tym w szczególności remont ul. Na Szlakowisku

Planowane nakłady w roku 2019 – 1 000 000 zł

40. Remont nawierzchni drogi łącznika między ulicami Turystyczna i Składowa

Planowane nakłady w roku 2019 – 52 000 zł

Autor: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję