BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zadania inwestycyjne planowane w 2024 roku

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Referat Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Starachowicach w roku 2024:

 

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2024 – 4 695 795,39 zł

 

Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2024 – 4 848 190,99 zł

 

Modernizacja pasażu Staffa – etap II

Planowane nakłady w roku 2024 – 410 000,00 zł

 

Przebudowa ul.Fryderyka Chopina w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2024 – 5 833 683,00 zł

 

Przebudowa Parku Kultury w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2024 – 6 400 000,00 zł

 

Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego 

Planowane nakłady w roku 2024 – 5 094 520,31 zł

 

Modernizacja dróg na terenie miasta Starachowice wraz z infrastrukturą podziemną

Planowane nakłady w roku 2024 – 1 705 263,16 zł

 

Budowa miejsc postojowych z oświetleniem za blokiem Słoneczna 20

Planowane nakłady w roku 2024 –120 000,00 zł

 

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2024 – 1 512 583,50 zł

 

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2024 – 3 361 535,14 zł

 

Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2024 – 100 000,00 zł 

 

Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowej na terenie miasta Starachowice

Planowane nakłady w roku 2024 – 32 480 000,00 zł

 

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej – etap III

Planowane nakłady w roku 2024 – 101 183,42 zł

 

Zapewnienie wolnych od barier pionowych przestrzeni komunikacji budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach 

Planowane nakłady w roku 2024 – 100 000,00 zł

 

Budowa tężni solankowej na osiedlu Wzgórze - Etap IV

Planowane nakłady w roku 2024 – 417 950,00 zł

 

Budowa skateparku pod skałkami przy al.Armii Krajowej

Planowane nakłady w roku 2024 – 900 000,00 zł

 

Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie - etap II

Planowane nakłady w roku 2024 – 1 100 000,00 zł

 

Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach - etap II

Planowane nakłady w roku 2024 – 100 000,00 zł

 

Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej - ul. Widok 3

Planowane nakłady w roku 2024 –  906 300,24 zł

 

Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny przy budynku Widok 14

Planowane nakłady w roku 2024 – 1 217 680,90 zł

 

Opracowanie dokumentacji w zakresie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na/w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach spółek gminnych w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2024 – 100 000,00 zł

 

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2024 – 200 000,00 zł

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie 0+207 do 0+361 w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2024 – 970 997,74 zł

 

Budowa ogrodzenia Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2024 – 170 000,00 zł

 

Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Robotniczej 14 w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2024 – 500 000,00 zł

 

Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2024 – 600 000,00 zł

 

Budowa odcinka ulicy Wiosennej w Starachowicach wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej

Planowane nakłady w roku 2024 – 200 000,00 zł

 

Szlak turystyki postindustrialnej - Żelazne Doliny

Planowane nakłady w roku 2024 – 6 884 552,85 zł

 

Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie

Planowane nakłady w roku 2024 –  176 000,00 zł

 

Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego

Planowane nakłady w roku 2024 – 120 000 zł

 

Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego

– etap II

Planowane nakłady w roku 2024 – 1 367 614,98 zł

 

Przebudowa budynku zaplecza technicznego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Szkolna w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2024 – 450 000,00 zł

 

Budowa ul. Rubinowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2024 – 510 253,28 zł

 

Zadania remontowe:

Remont drogi gminnej ul. Zakładowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2024 – 1 366 660,48 zł

 

Remont drogi gminnej - ul. Lenartowska w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2024 – 2 126 388,00 zł

 

Remont drogi gminnej - ul. 6 Września od km 0+000 do km 0+427 w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2024 – 149 067,66 zł

 

Autor: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję