BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Obowiązujące plany miejscowe

Bilans terenu Gminy Starachowice:

  1. Powierzchnia ogółem – 3 182,0 ha,
  2. Powierzchnia lasów – 652,31 ha, co stanowi 20,5% ogólnej powierzchni,
  3. Powierzchnia objęta obowiązującymi planami miejscowymi – 1088,6 ha, co stanowi 34,2% ogólnej powierzchni,
  4. Powierzchnia objęta projektami planów – 424,4 ha, co stanowi 13,3 % ogólnej powierzchni,

Pozostały obszar miasta stanowią tereny zainwestowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej, przemysłowej oraz tereny rekreacyjne, zieleni naturalnej oraz zieleni urządzonej oraz tereny wód powierzchniowych.

Zachęcamy również do korzystania ze specjalnie przygotowanego Portalu Informacji Przestrzennej Miasta Starachowice, na którym można sprawdzić, czy działka jest zlokalizowana na terenie, dla którego obowiązuje plan miejscowy oraz w prosty sposób ustalić jej przeznaczenie i przejść do ustaleń kształtujących zabudowę. Portal umożliwia również skorzystania z usługi przeglądania WMS oraz pobierania WFS (Informacje o zbiorze).

 

Wykaz tabelaryczny obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Starachowice:

 

L.P. SKRÓCONA NAZWA PLANU PODGLAD OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM POWIERZCHNIA [ha]
1. "Strefa"

 strefa261101 app mpzp 30 rys 1 

288,4
2. A2 "Orłowo Wschód"

 orłowo_800 

36,4
3. A2 "Starachowice Dolne"  st dolne wycinek 800px  1,9
4. "Widok"

 

261101 app mpzp 23 rys 12

 

5,3
5. "Centrum"  2611 16,4
6.

 

 

B9"Starachowice Wschodnie"

 

 

st ce wschodnie wycinek 800px

3,4
7. B9 "Wierzbnik"  wierzbnik wycinek 800px  45,4
8. B12 "Cmentarz Komunalny"  cmentarz1  12,4
9. C1 "Łazy Zachód"  łazy zach wycinek 800px  16,2
10. C2 "Brazylia Zachód"  brazylia zach wycinek 800px  26,0
11. C3 "Łazy-NMP-Krańcowa"  łązy nmp krańcowa wycinek 800px  95,5
12. C7 "Łąki"  łąki wycinek 800px  113,4
13.    D2, D3 "Michałów Górny 1"  michałów górny wycinek 800px  23,2
14. "Nowowiejska"   nowowiejska 261101 app mpzp 24 rys 1  98,2
15. E5 "Południe"  południe wycinek 800px  22,4
16. "Pastwiska"  pastwiska 261101 app mpzp 22 rys 1  71,1
17. E7 "PKS"  pks wycinek 800px  73,3
18. E8 "Podlesie"  podlesie wycinek 800px  70,7
19. E10 "Lubianka"  lubianka wycinek 800px  74,2
20 E11 "Kolonijki 1"  kolonijnki wycinek 800px  21,0
    OGÓŁEM 1088,6
Author: Karolina Drab

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept