BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Projekty w trakcie opracowania (konsultacje)

Podstawą do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uchwała intencyjna Rady Gminy. Po kliknięciu w wybrany link mogą zapoznać się Państwo z obwieszczeniami Prezydenta Miasta Starachowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu oraz informującym o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu, a także projektem planu podlegającym wyłożeniu.

Ponadto, w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu i w okresie zbierania uwag, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie może złożyć uwagę w formie tradycyjnej, jak również poprzez formularz zamieszczony w Portalu Informacji Przestrzennej miasta Starachowice, zakładka Konsultacje.

Obecnie trwają prace nad:

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Łąki”

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Łazy”

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „PKS”

 Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką "Wierzbnik"

Author: Karolina Drab

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept