BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń na 22.11.2022 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości, stanowiących własność Gminy Starachowice,

1. gruntowych, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:

 • Akacjowej – działka nr 514/3 obręb 0002 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, - kliknij treść zarządzenia

 • Aleja Świętego Jana Pawła II – działka nr 836/2 obręb 0003 z przeznaczeniem pod uprawę krzewów ozdobnych, - kliknij treść zarządzenia

 • Dębowej – działka nr 645/1 obręb 0002 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, - kliknij treść zarządzenia

 • Długiej – działka nr 370/8, obręb 0006 z przeznaczeniem pod istniejący budynek gospodarczy i na ogródek przydomowy, - kliknij treść zarządzenia

 • Martenowskiej – część działki nr 308/1, obręb 0005 z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany, - kliknij treść zarządzenia

 • Modrzewiowej – działka nr 651/1, obręb 0002 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, - kliknij treść zarządzenia

 • Stanisława Moniuszki – część działki nr 1648, obręb 0003 z przeznaczeniem na teren zielony – trawnik, - kliknij treść zarządzenia

 • Lipowej – działki: nr 413,nr 414, nr 417, nr 418, nr 419, nr 423, nr 441, nr 492 i nr 522/1 obręb 0002 z przeznaczeniem na tereny zielone – trawniki lub ogródki przydomowe, - kliknij treść zarządzenia

 • Sadowej – część działki nr 546/1 i część działki nr 687, obręb 0004 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, - kliknij treść zarządzenia

 • Topolowej – część działki nr 505/1 oraz nr 465, obręb 0002 z przeznaczeniem na terem zielony – trawnik oraz ogródek przydomowy, - kliknij treść zarządzenia

 • Słonecznej – część działki nr 344/9, obręb 0005 z przeznaczeniem pod teren zielony – trawnik, - kliknij treść zarządzenia

 • Dolnej – część działki nr 953/2, obręb 0001 z przeznaczeniem na powiększenie ogródka przydomowego oraz pod istniejący budynek gospodarczy, - kliknij treść zarządzenia

 • Jabłoniowej – działki nr 226, 229, 421 i 422, obręb 0004 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, - kliknij treść zarządzenia

 • Akacjowej – działki nr 479/1 i nr 479/2, obręb 0002 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, - kliknij treść zarządzenia

 • Nadrzecznej – część działki nr 1091/1 , obręb 0001 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, - kliknij treść zarządzenia

 • Lipowej– działki nr 421, nr 422 i nr 440 obręb 0002 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, - kliknij treść zarządzenia

 • Iglastej i Borówkowej – działki nr 391 i nr 392, obręb 0005 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy - kliknij treść zarządzenia

2. lokalowej – tj. garażu, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonego w Starachowicach przy ulicy Piotra Wysockiego 3 – na części działki nr 1264/10 obręb 0004, - kliknij treść zarządzenia

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pkt. 1 - pok. 102, telefon nr 41 273-82-27, pkt. 2 - pok. 104, telefon nr 41 273-82-58.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept