BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń w dn. 23.04.2024 r..

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z póź. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice przeznaczonych do:

  1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 3 mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 19A przy ul. Majówka - kliknij treść zarządzenia

  2. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 16 mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9 przy ul. Stefana Żeromskiego - kliknij treść zarządzenia

  3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 13 mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 18 przy ul. Słonecznej  - kliknij treść zarządzenia

  4. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 14 mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 18 przy ul. Słonecznej kliknij treść zarządzenia

        e. wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonych:

  • ul. Emilii Plater – części działki nr 1807/4 (obręb 0004) z przeznaczeniem na teren zielony i dojście do nieruchomości;

  • ul. Smugowa – działka nr 1746/2 (obręb 0004) z przeznaczeniem na parking i ogród przydomowy;

według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl. Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami: pkt a) - c) pok. 104 telefon nr 41 322-11-06, pkt d) pok. 102, telefon nr 41 322-11-10.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept