BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń na 20.09.2022 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony

został wykaz dotyczący nieruchomości, stanowiących własność Gminy Starachowice,

1. gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:

2. lokalowej – tj. garażu, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonego w Starachowicach przy ulicy Piotra Wysockiego 3 – na części działki nr 1264/10 obręb 0004, - kliknij treść zarządzenia

według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pkt. 1 - pok. 102, telefon nr 41 273-82-27, pkt. 2 - pok. 104, telefon nr 41 273-82-58.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept