BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń na 06.07.2021 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej
nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

 1. lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 27,00 m2, znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Majówka 4 w Starachowicach na nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 jako działka ewidencyjna nr 1200 – przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, - kliknij treść zarządzenia

 2. lokalu mieszkalnego nr 41 o powierzchni użytkowej 58,32 m2, znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kościelnej 36 w Starachowicach na nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0005 jako działka ewidencyjna nr 611/1 – przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, - kliknij treść zarządzenia

 3. części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Starachowicach przy
  ul. Młynarskie
  j, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0005 jako działka ewidencyjna nr 188 o powierzchni 0,03401 ha, stanowiącej własność Gminy Starachowice, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00006952/3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, - kliknij treść zarządzenia

 4. części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Starachowicach przy
  ul. Krańcowej
  , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0006 jako działka ewidencyjna nr 107/7 o powierzchni 0,1219 ha, stanowiącej własność Gminy Starachowice, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00001470/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, - kliknij treść zarządzenia

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami, pok. 104 telefon nr 41 273-82-58.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

// - //

Aneta Nasternak

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept