BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń na 25.05.2021 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

  1. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 jako działka numer 524/71 o powierzchni 0,0045 ha, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Wojska Polskiego 18, - kliknij treść zarządzenia

  2. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Granicznej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 jako działka numer 1290/2 o powierzchni 0,0456 ha, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Graniczna 3, - kliknij treść zarządzenia

  3. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Stefana Żeromskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0005 jako działka numer 559/16 o powierzchni 0,0082 ha, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, - kliknij treść zarządzenia

  4. lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni użytkowej 41,30 m2, znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Majówka 6 w Starachowicach na nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 jako działka ewidencyjna nr 1202 – przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, - kliknij treść zarządzenia

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami, pok. 104 telefon nr 41 273-82-58.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

/-/

Marek Materek

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept