BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Telefony alarmowe

I. TELEFONY ALARMOWE

TELEFONY ALARMOWE OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU

Europejski numer alarmowy 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja 997

Straż Miejska 986

Pogotowie Energetyczne 991

Pogotowie Gazowe 992

Pogotowie Wodociągowe 994

Pogotowie Ciepłownicze 993

 

TELEFONY, KTÓRE RÓWNIEŻ DOBRZE ZNAĆ

Straż Miejska 274 62 48

komórka UM właściwa dla sytuacji kryzysowych 273 82 17 (dni robocze od 7:30 do 15:30), 664 135 271 (całodobowo)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 274 71 92 (dni robocze od 7:00 do 15:00)

 

JAK KORZYSTAĆ Z NUMERÓW ALARMOWYCH !!!

Po wykręceniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyspozytora spokojnie i wyraźnie powiedz:

Co się stało.

Czy są poszkodowani – jeśli tak powiedz jaki jest ich stan (czy są przytomni, czy oddychają).

Określ miejsce zdarzenia (adres, nazwę obiektu, charakterystyczne cechy miejsca).

Swoje dane tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego podawana jest informacja o zdarzeniu.

PAMIĘTAJ !!!

To dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę pierwszy!

Author: Adam Brzeziński
adam.brzezinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept