BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Modernizacja Starachowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia

efrr stopka

Informacje o projekcie:

Wartość całkowita projektu: 7 470 049,93 PLN.
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 7 470 049,93 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice (w. kwalifikowalne): 1 494 009,99 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice (w. niekwalifikowalne): 0,00 PLN.
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 5 976 039,94 PLN.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –
2020.
Priorytet: IV Dziedzictwo naturalne i kulturowe.
Działanie: 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Okres realizacji: 08.02.2016 r. – 31.01.2018r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje generalny remont budynku uwzględniający:

1. Instalację klimatyzacji.
2. Wymianę drzwi w tym na akustyczne w wymaganych miejscach.
3. Wymianę instalacji hydraulicznej, kompleksowe remonty toalet i zapleczy gastronomicznych.
4. Instalację windy dla osób niepełnosprawnych.
5. Kompleksową wymianę parkietów i posadzek.
6. Kompleksową wymianę oświetlenia na energooszczędne LED.
7. Odbudowę ciągów komunikacyjnych.
8. Instalacje cyfrowe i internetowe.

W ramach projektu planowane jest również zagospodarowanie otoczenia centrum, odnowienie ogródka z fontanną oraz wydzielenie miejsc parkingowych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu, upowszechnienie i rozwój działalności kulturalnej prowadzonej przez Starachowickie Centrum Kultury. Projekt przyczyni się do polepszenia warunków funkcjonowania centrum co przełoży się na wzrost liczby użytkowników obiektu.

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept