BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach

efrr stopka

Informacje o projekcie:

Wartość całkowita projektu: 2 949 760,00 PLN.
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 2 740 760,00 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice (w. kwalifikowalne): 1 114 667,09PLN (40,67%).
Wkład własny Gminy Starachowice (w. niekwalifikowalne) : 209 000,00 PLN.
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 626 092,91 PLN (59,33%).
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Priorytet: IV Dziedzictwo naturalne i kulturowe.
Działanie: 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo.
Okres realizacji: 01.02.2016 r. – 30.03.2018r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Opis projektu:

Zakres projektu został określony na podstawie dokumentacji konkursowej i obejmuje:

1. Nadanie nowych walorów funkcjonalno - użytkowych poprzez podział na strefy aktywności.
2. Wprowadzenie nowej, przystosowanej do potrzeb infrastruktury oraz przemyślanej, atrakcyjnej małej architektury (ławeczki, pergole, altanki, taras widokowy, rzeźba S. Żeromskiego itp.)
3. Wykreowanie ciekawego układu kompozycyjnego podkreślającego osie, ciągi piesze oraz miejsca widokowe.
4. Odbudowę ciągów pieszych i ścieżki edukacyjnej.
5. Stworzenie dobrze funkcjonującego układu komunikacyjnego. Odnowę alejek z oświetleniem i montaż monitoringu.
6. Wydzielenie miejsc pod małą gastronomię.
7. Budowę 2 toalet.
8. Wprowadzenie nowej, urozmaiconej szaty roślinnej.
9. Utworzenie oczek wodnych z wykorzystaniem wód opadowych oraz istniejących źródeł.
10. Wykorzystanie naturalnych walorów: bogatego drzewostanu oraz urozmaiconego ukształtowania terenu.
11. Wprowadzenie czytelnego układu kompozycyjnego, w którego skład wejdzie 9 roślinnych obszarów tematycznych, podkreślających atrakcyjność parku:
- "Rodzime drzewa liściaste Polski",
- "Rodzime krzewy liściaste Polski",
- “Ogród Czterech Pór Roku” podkreślający rośliny sezonowe (festiwal kwiatów),
- “Rodzime drzewa i krzewy iglaste Polski”,
- "Rośliny wrzosowate",
- “Bór sosnowy”,
- "Kolekcja różaneczników",
- "Ogrody wodne z roślinnością wodną",
- Strefa „Park leśny”.

W projekcie założono wprowadzenie cyklu imprez ekologicznych oraz corocznego „Festiwalu kwiatów” połączonego z kiermaszem ogrodniczym. Celem projektu jest stworzenie z Parku miejsca atrakcyjnego, przeznaczonego do spędzania wolnego czasu podziwiając przyrodę, miejsca wypoczynku i spotkań mieszkańców i odwiedzających nasze miasto. Warto podkreślić, iż Park Miejski w Starachowicach jest jednym z nielicznych parków o charakterze leśnym, który zachował się w centrum miasta.

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept