BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Opłaty

Opłaty lokalne reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.). 

Podobnie jak podatki, opłaty lokalne są świadczeniami pieniężnymi, przymusowymi i bezzwrotnymi.

Opłaty można podzielić na dwie zasadnicze grupy: po pierwsze - związane z czynnościami urzędowymi, po drugie - za usługi. Opłaty lokalne należą do pierwszej grupy opłat.

Do opłat lokalnych zalicza się:

opłatę targową,

opłatę miejscową,

opłatę uzdrowiskową

opłatę od posiadania psa

opłatę reklamową

Opłaty lokalne zaliczane są do dochodów gmin. Organami właściwymi do ich wymiaru i poboru są organy gminne – wójt, a w gminach miejskich burmistrz lub prezydent miasta.

Stawki opłat lokalnych ustalają rady gmin. Nie mogą one jednak być wyższe od stawek maksymalnych wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Author: Anna Pocheć
anna.pochec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept