BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lachy

młotek do przybijania postąpień przetargowych

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Lachy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice (obręb 0006) jako działki ewidencyjne: nr 641 o powierzchni 0,0310 ha oraz nr 644 o powierzchni 0,0302 ha, stanowiącej własność Gminy Starachowice, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00011514/9.

Cena wywoławcza brutto do trzeciego przetargu wynosi: 25000,00 zł (działka nr 641), 36 900,00 zł (działka nr 644).

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, w sali 130, dnia 21.08.2023 r., o godz. 11.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie: 2 500,00 zł lub 3 700,00 zł, w zależności od tego, którą z działek przystępujący do przetargu będzie miał zamiar kupić. W przypadku przystępowania do przetargu z zamiarem zakupu więcej niż jednej z działek kwota wadium stanowi sumę wadiów opisanych powyżej, natomiast gdy przystępujący będzie chciał licytować jedną z dwóch działek objętych przetargiem wpłaca wadium w kwocie 3 700,00 zł.

Wadium przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia 11.08.2023 r., przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice nr: 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944 Santander Bank Polska.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Zarządzeniem nr 345/2023 Prezydenta Miasta Starachowicez dnia 14.07.2023r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej,stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Lachy.kliknij treść zarządzenia

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

Author: Karolina Kozik

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept