BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w dniu 11.07.2023 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE


działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344)


i n f o r m u j e:

tablica ogłoszeń i piętro budynku urzędu miejskiego w starachowicach

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości

gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice:

1) przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Starachowicach przy:

  • ul. Al. Armii Krajowej – część działki nr 1336/15 oraz część działki nr 1336/25, obręb 0002 z przeznaczeniem na plac składowy, "kliknij treść zarządzenia"

  • ul. Oświatowej - część działki nr 262/25, obręb 0002 z przeznaczeniem na miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej"kliknij treść zarządzenia"

  • ul. Leśnej – część działki nr 24/8, obręb 0005 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, "kliknij treść zarządzenia"

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.Szczegółowych

informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami: pkt 1 pok. 102, telefon nr 41 273-82-27, pkt 2 pok. 104, telefon nr 41 273-82-58.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

Author: Karolina Chojnacka

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept