BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul. Lachy.

młotek do przybijania postąpień przetargowych

W dniu 05.07.2023 r. o godz. 10:00 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Lachy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice (obręb 0006) jako działki: nr 641 o powierzchni 0,0310 ha oraz nr 642 o powierzchni 0,0302 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00011514/9.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu-kliknij tutaj.

Author: Karolina Kozik

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept