BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przekazanych do wydzierżawienia

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy
ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:

  • Bankowej – część działki nr 1102/4 obręb 0002 z przeznaczeniem na wiatę wolnostojącą
    do prowadzenia działalności gospodarczej, kliknij treść zarządzenia

  • Ostrowieckiej – działka nr 477/11 obręb 0007 z przeznaczeniem na dojazd do hurtowni, kliknij treść zarządzenia

  • Emilii Plater – część działki nr 1754/22 obręb 0004 z przeznaczeniem na teren zielony – trawnik, kliknij treść zarządzenia

  • Południowej – część działki nr 1821/20 obręb 0003 z przeznaczeniem na dojazd
    do posesji i teren zielony – trawnik, kliknij treść zarządzenia

  • Radomskiej – część działki nr 1260/1 obręb 0001 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, kliknij treść zarządzenia

  • Składowej – działka nr 782/32 i część działek nr 782/33, nr 782/34 i nr 782/38 obręb 0007 – na dojazd do posesji, kliknij treść zarządzenia

według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
pok. 102, telefon nr 41 273-82-27.

Prezydent Miasta Starachowice

/ - /

Marek Materek

Author: Karolina Chojnacka

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept