BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń w dn. 10.01.2023 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

  1. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0007 jako działka numer 477/8 o powierzchni 0,0189 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - kliknij treść zarządzenia

  2. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0007 jako działka numer 477/9 o powierzchni 0,0222 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - kliknij treść zarządzenia

  3. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0007 jako działka numer 477/10 o powierzchni 0,0118 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - kliknij treść zarządzenia

  4. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0007 jako działka numer 477/11 o powierzchni 0,0107 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - kliknij treść zarządzenia

  5. części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w Starachowicach przy ul. Żytniej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0003 jako części działek numer 1650/2 i 1674/5 przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na teren zielony i dojazd do posesji - kliknij treść zarządzenia

według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pkt 1-4 pok. 104, telefon nr 41 273-82-58, pkt 5 pok. 102, telefon nr 41 273-82-27.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept