BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej
nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

  1. lokalu użytkowego – garażu nr 11 o powierzchni użytkowej 15,75 m2, znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Piotra Wysockiego 3 w Starachowicach na nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działka ewidencyjna nr 1264/10 – przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, - kliknj treść zarządzenia

  2. lokalu użytkowego – garażu nr 23 o powierzchni użytkowej 14,40 m2, znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Piotra Wysockiego 3 w Starachowicach na nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działka ewidencyjna nr 1264/10 – przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, - kliknji treść zarządzenia

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 104, telefon nr 41 273-82-58.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

/-/

Marek Materek

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept