BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

 

i n f o r m u j e:

 

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

  1. lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 20,66 m2, znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Piotra Wysockiego 1 w Starachowicach na nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działka ewidencyjna nr 1264/11 – przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - kliknij treść zarządzeniazarządzenie dot. sprostowania omyłki pisarskiej - kliknij treść zarządzenia

  2. lokalu użytkowego – garażu o powierzchni użytkowej 9,00 m2, znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Piotra Wysockiego 1 w Starachowicach na nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działka ewidencyjna nr 1264/11 – przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - kliknij treść zarządzeniazarządzenie dot. sprostowania omyłki pisarskiej - kliknij treść zarządzenia

  3. lokalu mieszkalnego nr 85 o powierzchni użytkowej 26,70 m2, znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Słonecznej 20 w Starachowicach na nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0005 jako działka ewidencyjna nr 545/1 – przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - kliknij treść zarządzenia

  4. części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Sybiraków, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Starachowice obrębu 0004 jako działka ewidencyjna nr 2394/13 - przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej - kliknij treść zarządzenia

  5. części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. przy ul. Kalinowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 jako działka nr 294 - przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej - kliknij treść zarządzenia

  6. nieruchomości gruntowej – część działki nr 2591/20 (obręb 0004), stanowiącej własność Gminy Starachowice, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Starachowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem na ogród przydomowy - kliknij treść zarządzenia

  7. nieruchomości gruntowej - działka nr 250 (obręb 0001), stanowiącej własność Gminy Starachowice, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Starachowicach przy ul. Radosnej z przeznaczeniem na teren zielony - trawnik - kliknij treść zarządzenia

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami odnośnie: pkt. 1-5 pok. 104, telefon nr 41 273-82-58, pkt 6-7 pok. 102 telefon nr 41 273-82-27.

 

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept