BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Składowej.

W dniu 22.07.2021 r. o godz. 10:00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Składowej,
 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0007 jako działka nr 841/6 o powierzchni 0,2080 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00017859/1.
 
Przetarg ten zakończył się wynikiem pozytywnym
 
Pełna informacja o wyniku tego przetargu-kliknij tutaj.
 
 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

// - //

Justyna Malicka

Author: Justyna Malicka

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept