BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie stanowisk obok cmentarzy przy ul. Radomskiej, Polnej i Zgodnej

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie trzydziestu czterech stanowisk handlowych przeznaczonych na sprzedaż zniczy i kwiatów, znajdujących się na części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych przy cmentarzach przy ulicach Radomskiej, Polnej i Zgodnej.

Pierwszy przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali 130 dnia 31.08.2021 r., o godz. 11.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwotach 400,00 zł, 800,00 zł lub 1000,00 zł, w zależności od wielkości stanowiska. Szczegółowy wykaz stanowisk jest w treści zarządzenia - kliknij treść zarządzenia.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 347/2021 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 15.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie trzydziestu czterech stanowisk handlowych przeznaczonych na sprzedaż zniczy i kwiatów, znajdujących się na części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych przy cmentarzach przy ulicach Radomskiej, Polnej i Zgodnej oraz ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego za każde stanowisko.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój 102, tel. 41 273 82 27 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

// - //

MAREK MATEREK

Author: Justyna Malicka

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept