BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Krzyże

 

Krzyż przy ul. Radomskiej

Krzyż przy ul. Radomskiej (obok przejazdu kolejowego)
Krzyż żeliwny stojący na postumencie, ogrodzony metalowym płotkiem. Postawiony w 1846 roku. Na krzyżu napisy: od przodu: / MULTA FLAGELLA / PECCATORIS / SPERANTEM AUTEM / IN DOMINO / MISERICORDIA / CIRCUMDABIT / („Liczne plagi na grzesznika lecz ufający w Panu dozna miłosierdzia), z lewej strony: / J.K.Ł./, z prawej strony: / A.D. 1846. /

 

 

Krzyż przy ul. Spółdzielczej

Krzyż przy ul. Spółdzielczej
Krzyż kamienny pomalowany na biało, ogrodzony metalowym płotkiem. Postawiony w 1890 roku. Na postumencie napis: / KU WIĘKSZEJ / Czci i chwale / BOGA WSZECHMOGĄCEGO / Fabrykanci Michałowscy / swoim kosztem / wystawili 1890r. /

 

 

Krzyż przy ul. Moniuszki

Krzyż przy ul. Moniuszki (obok Gimnazjum nr 1)
Krzyż kamienny pomalowany na biało, ogrodzony drewnianym płotkiem. Postawiony w 1868 roku. Napis na postumencie nieczytelny.

 

 

Trzy Krzyże

Trzy Krzyże
Trzy krzyże drewniane wysokie. Znajdują się koło wiaduktu przy ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Postawione 2.04.1925 roku. Historia powstania tych krzyży związana jest z misjami świętymi, które odbyły się w parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Wierzbniku w dniach 22 – 30 marca 1924 roku. W środku krzyż jest wyższy, a po bokach niższe tej samej wysokości. Na krzyżach umieszczono napisy. Pierwszy krzyż z lewej na belce poziomej ma napis: / CHRYSTUS ŻYJE /. Środkowy krzyż. Napis na poziomej belce: / CHRYSTUS KRÓLUJE /. Na pionowej napis: / NA / PAMIĄTKĘ / MISJI ŚW. / I / RENOWACJI / W / 1924 / I / 1925 /. Kapliczka metalowa z 1926 roku, i poniżej dalszy ciąg napisu: / NA / GRUNCIE / RODZINY / SŁAWKÓW /. Krzyż z prawej strony, na belce poprzecznej ma napis: / CHRYSTUS RADZI /.

 

 

Krzyż przy ul. Bema

Krzyż przy ul. Bema, obok kościoła p.w. św. Brata Alberta
Krzyż drewniany wysoki. Poświęcony 3 września 1983 roku przez księdza biskupa ordynariusza dr Edwarda Materskiego. Na poprzecznym ramieniu napis: / JEZU UFAM TOBIE /. Na krzyżu znajdują się trzy metalowe tabliczki z napisem: (1) / PAMIĄTKA MISJI ŚWIĘTYCH / na 30 – lecie / utworzenia Parafii / św. Br. Alberta / Przeprowadzili w dn. / 30.03. – 6.04.2014r. / księża z KUL – u: / ks. Arkadiusz Bernat / ks. Radosław Rybarski / Starachowice, 6.IV.2014r. /, (2) / W jubileuszowym Roku Odkupienia / Krzyż ten i plac poświęcony / przez J. Ex. Ks. Bp. Ordynariusza / dr Edwarda Materskiego / 3 września 1983 roku /, (3) / Pamiątka / Misji Świętych w Roku / Jubileuszowym w 150 rocznicę / urodzin św. Br. Alberta / prowadzonych przez / Księży Salezjanów / Starachowice 2.XII – 10.XII.95r. /.

 

 

Krzyż przy ul. Bema

Krzyż przy ul. Bema, przed kościołem p.w. św. Brata Alberta
Krzyż drewniany wysoki. W dolnej części krzyża znajduje się metalowa tabliczka z napisem: / PAMIĄTKA / MISJI ŚWIĘTYCH / przed Konsekracją kościoła / 21 – 27.VIII.2004 / Przeprowadzili Księża Oblaci / ze Świętego Krzyża. /.

 

 

Krzyż przy ul. Nowowiejskiej

Krzyż przy ul. Nowowiejskiej, przed kościołem parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
Krzyż drewniany wysoki. Na belce pionowej znajdują się trzy tabliczki metalowe, na których są następujące napisy: (1) / PAMIĄTKA III MISJI ŚW. / W 10 ROCZNICĘ KONSEKRACJI ŚWIĄTYNII / P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.P. / W DNIACH 25.IX. – 2. X. / 2010 ROKU /, (2) / PAMIĄTKA II MISJI ŚW. / PRZED JUBILEUSZEM / ROKU 2000 / W WIELKIM POŚCIE 1999 r /, (3) / PAMIĄTKA I MISJI ŚW. / I NAWIEDZENIA RELIKWII / DRZEWA ŚWIĘTEGO KRZYŻA / W DNIACH / 22.04.1987 r – 29.04.1987 r /.

 

 

Krzyż przy ul. Złotej

Krzyż przy ul. Złotej, obok kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
Krzyż drewniany wysoki. Postawiony w 1984 roku. Na belce poziomej napis: / WIARA MIŁOŚĆ /. Na belce pionowej napis przy szczycie: / NADZIEJA /. Niżej, w dolnej części znajdują się dwie tabliczki metalowe i tabliczka marmurowa. Na tabliczkach metalowych napis: (1) / Pamiątka Misji Świętych / Przed Nawiedzeniem Obrazu / Matki Bożej Jasnogórskiej. / 13 V – 20 V 2007 / oo. Paulini /, (2) / ROK JUBILEUSZOWY / 2000 / STARACHOWICE / PARAFIA SERCA JEZUSOWEGO /. Na tabliczce marmurowej napis: / JEZU / UFAM / TOBIE /. Przed krzyżem granitowa tablica z napisem: / DLA JEGO BOLESNEJ MĘKI / MIEJ MIŁOSIERDZIE / DLA NAS / Misje parafialne – 2003 /.

 

 

Krzyż przy al. Armii Krajowej

Krzyż przy al. Armii Krajowej
Krzyż drewniany pomalowany na brązowo. Postawiony 4 października 1947 roku. Ogrodzony drewnianym płotkiem. Na belce pionowej tuż nad ziemią wyryta data 4.10.1947 r.

 

 

Krzyż przy ul. Św. Barbary

Krzyż przy ul. Św. Barbary, przed kościołem p.w. Wszystkich Świętych
Krzyż drewniany wysoki z wyrytym napisem: CHRYSTE ZWYCIĘŻAJ. W dolnej części znajduje się metalowa tabliczka z napisem: / MISJE ŚWIĘTE / 25.03 – 1.04.2007 r. / MARYJO! BĄDŹ MATKĄ NASZYCH RODZIN! / Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej / 5 – 6 maja 2007 r. / 70-lecie Parafii p/w Wszystkich Świętych / w Starachowicach / „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”/ OO. Paulini /.

 

 

Krzyż przy ul. Kościelnej

Krzyż przy ul. Kościelnej, przed kościołem p.w. Świętej Trójcy
Krzyż drewniany wysoki. Na poziomym ramieniu napis: / RATUJ DUSZĘ SWOJĄ /. Na pionowym ramieniu napis: / PAMIĄTKA MISJI ŚW. / 1962 /. Niżej znajduje się latarenka i dwie metalowe tabliczki, na których widnieją napisy: (1) / PAMIĄTKA MISJI ŚWIĘTEJ / STARACHOWICE 29.IX – 7.X.1962. /, (2) / MISJE ŚWIĘTE / 19 V – 26 V 1973 r. / Ks. Ks. Salezjanie /.

 

 

Krzyż przy ul. Jana Pawła II

Krzyż przy ul. Jana Pawła II, przed kościołem pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Krzyż drewniany wysoki. W dolnej części krzyża zamocowana metalowa tabliczka z napisem: / Pamiątka Misji Św. / WIELKIEGO JUBILEUSZU / 2000 – lecia / 24 – 31 marca / 1996 r. /.

 

 

Krzyż przy ul. Jana Pawła II i Wysockiego

Krzyż przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Wysockiego
Krzyż drewniany wysoki. W dolnej części krzyża znajduje się metalowa tabliczka z napisem: / PAMIĄTKA MISJI ŚWIĘTYCH / przeprowadzonych przez Ojców Paulinów / w dniach 25.03. – 1.04.2007 r. / oraz Peregrynacji obrazu M.B. Jasnogórskiej / w tutejszej parafii / w dniach 12 – 13.05.2007 r. / Staraniem Parafian, Duszpasterzy / oraz Rady Rycerzy Kolumba / im. Papieża Jana Pawła II / w Starachowicach /.

 

 

Krzyż przy ul. Podgórze

Krzyż przy ul. Podgórze, przed kościołem p.w. Św. Judy Tadeusza
Krzyż drewniany wysoki. W dolnej części krzyża zamocowana metalowa tabliczka z napisem: / PAMIĄTKA / I MISJI ŚWIĘTYCH / 6 – 13 MAJA 2007 / ORAZ / NAWIEDZENIA OBRAZU / M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ / 11 – 12 MAJA 2007 / Parafia Św. Judy Tadeusza / w Starachowicach /.

 

 

Krzyż przy ul. Ostrowieckiej

Krzyż przy ul. Ostrowieckiej, obok kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Krzyż drewniany wysoki. Na krzyżu w dolnej jego części umieszczona metalowa tabliczka z napisem: / PAMIĄTKA / MISJI ŚWIĘTYCH / NA 2 TYSIĄCLECIE / NARODZIN CHRYSTUSA / 9 – 16 III 1997 r. /.

 

 

Krzyż przy ul. Ostrowieckiej

Krzyż przy ul. Ostrowieckiej, przy drodze prowadzącej do kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polskiej
Krzyż żelazny wysoki. Postawiony w kwietniu 2004 roku. Na krzyżu Chrystus ukrzyżowany. W dolnej części krzyża zamocowana tabliczka z napisem: / W / KRZYŻU / CIERPIENIE / W / KRZYŻU / ZBAWIENIE / W / KRZYŻU / MIŁOŚCI / NAUKA / KWIECIEŃ / 2004 /

 

 

Krzyż przy ul. Niskiej i Wysokiej

Krzyż przy zbiegu ulic Niskiej i Wysokiej
Krzyż drewniany wysoki z 1962 roku. Na krzyżu Chrystus ukrzyżowany, w dolnej jego części wizerunek Matki Boskiej.

 

 

Krzyż przy ul. Kieleckiej

Krzyż przy ul. Kieleckiej
Krzyż betonowy stojący na betonowym postumencie. Na nim umocowany Chrystus ukrzyżowany. Stoi przy ul. Kieleckiej przed domem nr 93

 

 

Krzyż przy ul. Myśliwskiej

Krzyż przy ul. Myśliwskiej
Krzyż kamienny. Stoi przy ul. Myśliwskiej przy domu nr 21. Postawiony w 1938 roku. Na krzyżu Chrystus ukrzyżowany. Na cokole napis: / „KTO / WYTRWA / ZBAWION / BĘDZIE”/ OFIARA / STARACHOWIC / GÓRNYCH / R. 1938 P. /.

 

 

Krzyż przy ul. Ostrowieckiej

Krzyż przy ul. Ostrowieckiej, przy skrzyżowaniu z drogą do Rzepina
Krzyż kamienny. Postawiony 23 sierpnia 1849 roku. Na krzyżu Chrystus ukrzyżowany, nad nim tabliczka z napisem: / INRI /, a poniżej latarenka. Na cokole napis: / Na cześć i Chwalę Boga / ten Krzyż postawili / Antoni z Zofią Żoną / SOKOŁOWIE / d. 23 Sierpnia 1849 r. / proszą przechodzących / o pobożne westchnienie / do Boga /.

 

 

Krzyż - Moniuszki i 6-go Września

Krzyż przy skrzyżowaniu ulic Moniuszki i 6-go Września
Krzyż drewniany wysoki. Na krzyżu Chrystus ukrzyżowany, a nad nim metalowy daszek. Ogrodzony drewnianym płotkiem. W dolnej części krzyża zamocowana metalowa tabliczka z napisem: / PAMIĄTKA / WIELKIEGO / JUBILEUSZU / ROKU 2000 /.

 

 

Krzyż przy zbiegu ulic Glinianej i Kopalnianej

Krzyż przy zbiegu ulic Glinianej i Kopalnianej
Krzyż drewniany wysoki. Pierwotnie stał u zbiegu ulic Majówka, Leśna i Kopalniana, ustawiony 14 września 1927 roku na terenie posesji prywatnej Państwa Teodory i Kazimierza Śpiewaków i liczył 15 metrów wysokości. Obecnie Krzyż obniżony i jest rekonstrukcją starego. W dolnej jego części znajduje się wizerunek Jezusa Chrystusa.

 

 

Krzyż przy ulicy Kościelnej

Krzyż przy ul. Kościelnej
Krzyż drewniany wysoki. W dolnej jego części zamocowany wizerunek Matki Boskiej, poniżej znajduje się metalowy krzyżyk. Ogrodzony metalowym płotkiem. Stoi przy ul. Kościelnej w miejscu starego rozwidlenia drogi do Lipia i rzeki Młynówki.

 

 

Krzyż przy al. NMP

Krzyż przy Al. Najświętszej Maryi Panny, przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
Krzyż drewniany wysoki. Na belce poprzecznej widnieje napis: / JEZU / UFAM / TOBIE /.

 

 

Krzyż przy ul. Radoszewskiego

Krzyż przy ul. Radoszewskiego,przy domu nr 19
Krzyż kamienny z Chrystusem ukrzyżowanym. Na postumencie napis: / KU WIĘKSZEJ / CZCI I CHWALE / BOGA WSZECHMOCNEGO / NA PAMIĄTKĘ / WYSTAWILI / JW. GARDIAN / W 1925 R. /. Obecnie krzyż porośnięty bujną roślinnością.

 

 

Krzyż przy ul. Zgodnej

Krzyż przy ul. Zgodnej
Krzyż kamienny. Stoi przy ul. Zgodnej przy domu nr 18. Postawiony 13 marca 1926 roku. Na krzyżu Chrystus ukrzyżowany. Na cokole napis: / TĘ PAMIĄTKĘ / SKŁADAMY / NA CZEŚĆ I CHWAŁĘ / BOGU / D. 13 III 1926 R. / FUNDATORZY / JÓZEFA PŁUSA / I DZIECI / PROSZĄ PRZECHODNICH / O ZDROWAŚ MARYJA /.

Author: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept