BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

uczestnicy konferencji

Zakończenie projektu "Starachowice OD nowa"

W środę 20 listopada 2019 r. w Sali Olimpia w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Starachowice OD nowa", czyli projektu od którego rozpoczął się cały proces rewitalizacji w Starachowicach.

Prowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie dokumentów strategicznych Gminy, koncepcji działania i dokumentacji technicznej najważniejszych inwestycji oraz mnóstwo działań społecznych i analiz. To tylko niektóre działania, które od 2016 r. były realizowane w ramach projektu "Starachowice OD nowa". Dzięki udziałowi miasta w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast, Starachowice miały okazje czerpać inspirację od najlepszych ośrodków i osób, zajmujących się działaniami rewitalizacyjnymi. Teraz przyszedł czas na podsumowanie tych działań, podzielenie się rezultatami projektu oraz dyskusji nad procesem rewitalizacji w mieście.

Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Starachowice - Marek Materek, który podkreślił ważność procesu rewitalizacji dla miasta oraz zaznaczył, iż udział w projekcie otworzył Starachowicom drzwi do pozyskania wielkich funduszy na realizację kluczowych inwestycji w mieście.
Następnie Pani Aleksandra Kułaczkowska z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiła założenia i efekty konkursu Modelowej Rewitalizacji Miast, z którego projekt "Starachowice OD nowa" jest współfinansowany, a Pani Aneta Nasternak - Zastępca Prezydenta ds. Społecznych opowiedziała o projekcie "Starachowice OD nowa" i jego rezultatach. Pani Prezydent przy okazji podziękowała wszystkim osobom, którzy zaangażowali się w proces rewitalizacyjny i podkreśliła, że bez pomocy mieszkańców, młodzieży, seniorów czy przedsiębiorców projekt nie osiągnąłby takiego sukcesu.

 

IMG 5974

 

Po prelekcjach nadszedł czas na pierwszy panel dyskusyjny, w którym wzięli udział: Pan Kamil Wieder - Naczelnik Wydziału Wsparcia JST w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, dr Aleksandra Jadach-Sepioło z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Pani Aneta Nasternak oraz Pani Aleksandra Kułaczkowska. Eksperci odpowiadali na pytania o największe sukcesy projektu oraz całego konkursu, na jakie wsparcie mogą liczyć samorządy w zakresie rewitalizacji i rozwoju miast oraz dlaczego tak ważna jest partycypacja społeczna przy realizacji polityk miejskich.

 

IMG 6068

 

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, w tym młodzież, seniorzy, przedsiębiorcy, samorządowcy, kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz nauczyciele.

 

Kamil Stanos
Referat ds. Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych

 

Author: Iwona Tamiołło
rzecznikprasowy@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept