BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Plan B3-Centrum Manhatan

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego B3-Centrum Manhatan na obszarze miasta Starachowice w obrębie ulic Staszica, Kopalnianej i Al. Armii Krajowej

Pliki planu:

POBIERZ

Tekst planu B3
 – uchwała RM

.doc

255 kB

 

Rysunek planu nie posiada wersji elektronicznej wykonywanej w trakcie sporządzania planu.

Aby zapewnić możliwość publicznego wglądu do planu poprzez internet – sporządzono fotografie cyfrowe: ogólną rysunku planu oraz (dla lepszej widoczności szczegółów) poszczególnych jego sektorów.

Wykonane fotografie cyfrowe planszy ogólnej oraz sektorów (bez zachowania skali) w formacie .jpg można pobrać tutaj i zapisać (po otwarciu w oknie przeglądarki - metodą zapisz jako ... )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana planu przyjęta Uchwałą Nr X/7/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Św. poz. 3373 z dnia 04.12.2012 r.
Uchwała stała się obowiązująca po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku urzędowym i na określonym obszarze zmieniła plan B3-Centrum Manhatan, który w pozostałej części nadal jest obowiązujący.

Pliki planu:

POBIERZ

Tekst planu
 – uchwała RM

pdf

2,7 MB

POBIERZ

Rysunek planu –plansza podstawowa

.pdf

3,2 MB

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego B3-Centrum Manhatan w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej i al. Armii Krajowej

Zmianę planu przyjęto Uchwałą Nr IX/15/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Św. poz. 2261 z dnia 06.08.2014 r.
Uchwała stała się obowiązująca po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku urzędowym i na określonym obszarze zmieniła plan B3-Centrum Manhatan, który w pozostałej części nadal jest obowiązujący.

Pliki planu:

POBIERZ

Tekst zmiany planu
– uchwała RM

pdf

0,4 MB

Rysunku zmiana planu nie zawiera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego B3-Centrum Manhatan w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej i al. Armii Krajowej

Zmianę planu przyjęto Uchwałą Nr IX/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Św. poz. 2936 z dnia  30 września 2016 r.
Uchwała stała się obowiązująca po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku urzędowym i na określonym obszarze zmieniła plan B3-Centrum Manhatan, który w pozostałej części nadal jest obowiązujący.

Pliki planu:

POBIERZ

Tekst zmiany planu
– uchwała RM

pdf

0,4 MB

Rysunku zmiana planu nie zawiera

Zalecamy pliki zapisywać - metodą zapisz jako…, a następnie otwierać we własnym programie domyślnym.

Author: Stanisław Kaczorek
stanislaw.kaczorek@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept