BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Plan A1, A3, B1, B2 Strefa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie jednostek A1, A3, B1, B2 STREFA na obszarze miasta Starachowice.

Plan przyjęty Uchwałą Nr VIII/7/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2011 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Św. nr 245 poz. 2823 z dnia 12.10.2011 r.) ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr XI/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 października 2011 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Św. nr 295 poz. 3437 z dnia 13.12.2011 r.). Uchwały stały się obowiązujące po 30 dniach od ogłoszenia w dzienniku urzędowym w zakresie określonym treścią tych uchwał oraz rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego znak IG.III.4130.62.2011 z dnia 26.09.2011 r.

Pliki planu:

POBIERZ Tekst planu
– uchwała RM

.doc

425 kB

POBIERZ Zmiany
– uchwała RM

.doc

16 kB

POBIERZ Rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Świętokrzyskiego

.pdf

430 kB

POBIERZ Rysunek planu
rozmiar pełny

.pdf

11,29 MB

 -----------------------------------------------------------------------------

Zmianę nr 1 planu przyjęto uchwałą Nr V/9/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2014 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Św. poz. 1690 z dnia 03.06.2014 r.) oraz uchwałą Nr IX/13/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Św. poz. 2259 z dnia 06.08.2014 r.).

 

Uchwały stały się obowiązujące po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku urzędowym i w określonym zakresie zmieniły plan A1, A3, B1, B2 STREFA, który w pozostałej części nadal jest obowiązujący.

 Pliki planu:

POBIERZ Tekst zmiany planu
– uchwała RM

pdf

1,3 MB

POBIERZ Uchwała korygująca RM

pdf

0,2 MB

POBIERZ Rysunek zmiany planu

pdf

4,76 MB

 

-----------------------------------------------------------------------------

 Zmianę nr 2 planu przyjęto uchwałą Nr IX/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 30.09.2016 r. poz. 2937). Uchwała stała się obowiązująca po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku urzędowym i w określonym zakresie zmieniła plan A1, A3, B1, B2 STREFA, który w pozostałej części nadal jest obowiązujący.

 Pliki planu:

POBIERZ Tekst zmiany planu
– uchwała RM

pdf

0,3 MB

 

 

Zalecamy pliki zapisywać - metodą zapisz jako…, a następnie otwierać we własnym programie domyślnym.

 

 

Author: Stanisław Kaczorek
stanislaw.kaczorek@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept