BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Plan Orłowo Wschód w obrębie jednostki A2 Orłowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Orłowo Wschód” w obrębie jednostki A 2 Orłowo na obszarze miasta Starachowice.

Plan przyjętyUchwałą Nr XIV/12 /2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Św. poz. 520 z dnia 13.02.2012 r.).
Uchwała stała się obowiązująca po 30 dniach od ogłoszenia w dzienniku urzędowym w zakresie określonym treścią tej uchwały oraz rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego znak IG-III.4130.2.2012 z dnia 31.01.2012 r.

 

Pliki planu

pdforłowo-wschód-tekst uchwały.pdf

pdfplan rysunek zał.nr 1.pdf

  

Zalecamy pliki zapisywać - metodą zapisz jako…, a następnie otwierać we własnym programie domyślnym.

Author: Jan Huszno
jan.huszno@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept