BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Świętokrzyski Anioł Dobroci

Trwają zgłoszenia do 12. edycji plebiscytu Świętokrzyski Anioł Dobroci. To kolejna okazja, aby wyróżnić i nagrodzić pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, działających na rzecz rodzin i osób z trudnościami, niezaradnych życiowo, niepełnosprawnych, starszych i bezdomnych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 września.

Inicjatorem i organizatorem plebiscytu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Przedsięwzięcie ma na celu uhonorowanie instytucji pomocy społecznej, stowarzyszeń, a także osób fizycznych szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, ubogich, niezaradnych życiowo oraz osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ideą plebiscytu jest z jednej strony pokazanie pracy wykonywanej przez ludzi w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej, organizacjach pozarządowych niosących pomoc, z drugiej zaś promocja tych osób i inicjatyw. Świętokrzyski Anioł Dobroci, to jedyna tego typu inicjatywa o charakterze regionalnym.

Statuetka Świętokrzyski Anioł Dobroci przyznawana jest w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. Pierwsza przeznaczona jest dla osób, które z zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Druga dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, tworzących i wdrążających innowacyjne projekty.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z materiałami dokumentującymi zgłoszoną działalność należy przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Regulamin plebiscytu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Urząd Marszałkowski

Województwa Świętokrzyskiego

pdfregulamin.pdf163.65 KB

docformularz_zgłoszeniowy.doc4.04 MB

 

Author: Recenzenci

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept