BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul. Wspólnej.

 

młotek do przybijania postąpień przetargowych

W dniu 04.10.2023 r. o godz. 10:00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Wspólnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice (obręb 0005) jako działki: nr 669/1 o powierzchni 0,0269 ha oraz nr 669/2 o powierzchni 0,0242 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00053539/6.

Przetarg ten zakończył się wynikiem pozytywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu-kliknij tutaj.

Author: Karolina Kozik

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept