BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul. Majora Ponurego oraz nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul. Stanisława Moniuszki.

młotek do przybijania postąpień przetargowych

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony, do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Majora Ponurego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice (obręb 0003) jako działka numer 1575/2 o powierzchni 0,0038 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00027508/9 oraz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Stanisława Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice (obręb 0003) jako działka numer 1576 o powierzchni 0,0104 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00027507/2.

Cena wywoławcza brutto do pierwszego przetargu wynosi: 6 150,00 zł (działka nr 1575/2) oraz 12 300,00 zł (działka nr 1576).

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, w sali 130, dnia 25.10.2023 r., o godz. 11.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie: 620,00 zł lub 1 300,00 zł, w zależności od tego, którą z działek przystępujący do przetargu będzie miał zamiar kupić. W przypadku przystępowania do przetargu z zamiarem zakupu więcej niż jednej z działek kwota wadium stanowi sumę wadiów opisanych powyżej, natomiast gdy przystępujący będzie chciał licytować jedną z dwóch działek objętych przetargiem wpłaca wadium w kwocie 1 300 zł.

Wadium przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia 19.10.2023 r., przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice nr: 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944 Santander Bank Polska.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Zarządzeniem nr 460/2023 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 18.09.2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Majora Ponurego oraz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Stanisława Moniuszki.kliknij treść zarządzenia

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

/-/

Marek Materek

Author: Karolina Kozik

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept